Τακτικές Κρίσεις Ταξίαρχων ΠΑ 2024-25

Τακτικές Κρίσεις Ταξίαρχων ΠΑ 2024-25

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 007/2024

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξίαρχων 2024-25


Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2024-25 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι:

α. Ιπτάμενοι

(1) Γεώργιος Φόρτης του Λαζάρου
(2) Εμμανουήλ Ζαμπουλάκης του Στυλιανού
(3) Κωνσταντίνος Καραβλίδης του Παναγιώτη
(4) Νικόλαος Γιαπράκας του Παναγιώτη
(5) Ματθαίος Κανουπάκης του Εμμανουήλ
(6) Σπυρίδων Καρούμπαλης του Ιωάννη
(7) Άγγελος Καλλιγαρίδης του Παναγιώτη
(8) Ιωάννης Χατζηγεωργίου του Δημητρίου
(9) Αντώνιος Τσαλαμπούνης του Γρηγορίου
(10) Δημήτριος Μπίτσης του Έξαρχου
(11) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας του Δημητρίου
(12) Νικόλαος Νικολάου του Αθανασίου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Ιωάννης Ρούγγος του Κωνσταντίνου
(2) Κωνσταντίνος Κάκκαβας του Γεωργίου

γ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Παναγιώτης Ρόκας του Ιωακείμ

δ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Γεώργιος Δελής του Αθανασίου

ε. Αεράμυνας, Διαμαντής Σουρρής του Θεοχάρη

στ. Οικονομικός, Ελευθέριος Γεωργίου του Ευαγγέλου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Δημήτριος Βουγιουκλάκης του Αντωνίου
(2) Βασίλειος Σκουφάρας του Νικολάου
(3) Κωνσταντίνος Σιαφάκας του Ξενοφώντος

η. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρα Καρβουνιάρη του Αθανασίου

θ. Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος του Παναγιώτη

ι. Έρευνας – Πληροφορικής, Βασίλειος Χατζηδάκης του Νικολάου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Δημήτριος Γιαννόπουλος του Αντωνίου
(2) Σπυρίδων Αρβανιτάκης του Βασιλείου

β. Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Δημήτριος Καλαμπούκας του Θωμά

γ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Γεώργιος Ανθόπουλος του Κοσμά
(2) Οδυσσέας Παξινός του Αποστόλου
(3) Κωνσταντίνος Τσιώνος του Ιωάννη

δ.  Υγειονομικού Φαρμακοποιός, Ανδρέας Κουτσουμπίδης του Δημητρίου

ε. Εφοδιαστής, Μιχαήλ Ιωνάς του Λαζάρου

στ. Διοικητικός, Δημήτριος Ζαχαρούλης του Ελλαδίου

ζ. Μετεωρολόγοι

(1) Σπυρίδων Μπαρσάκης του Ηλία
(2) Κωνσταντίνος Κασάπας του Μιχαήλ

3. Προακτέοι στον βαθμό του Υποπτέραρχου σε αποστρατεία :

α. Ιπτάμενοι

(1) Δημήτριος Γιαννόπουλος του Αντωνίου
(2) Σπυρίδων Αρβανιτάκης του Βασιλείου

β. Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Δημήτριος Καλαμπούκας του Θωμά

γ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Οδυσσέας Παξινός του Αποστόλου
(2) Κωνσταντίνος Τσιώνος του Ιωάννη

δ. Διοικητικός, Δημήτριος Ζαχαρούλης του Ελλαδίου

4. Προάγονται:

α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010,  επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, τον Ταξίαρχο Μετεωρολόγο Κωνσταντίνο Κασάπα του Μιχαήλ.

β. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8 του Ν.2439/1996 και 26 παρ. 1, 32 και 91 του Ν.3883/2010, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Δημήτριος Γιαννόπουλος του Αντωνίου
(β) Σπυρίδων Αρβανιτάκης του Βασιλείου

(2) Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Δημήτριος Καλαμπούκας του Θωμά

(3)  Υγειονομικού Ιατροί

(α) Οδυσσέας Παξινός του Αποστόλου
(β) Κωνσταντίνος Τσιώνος του Ιωάννη
(4) Διοικητικός, Δημήτριος Ζαχαρούλης του Ελλαδίου

γ. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με  τα άρθρα 16 παρ. 14, 20 παρ. 4 περ. ε και παρ. 17, 21 παρ. 4 περ. δ και παρ. 5 περ. γ του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, τον Ταξίαρχο Υγειονομικού Φαρμακοποιό, Ανδρέα Κουτσουμπίδη του Δημητρίου.

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια