Σε ποιους Αστυνομικούς απονέμεται «Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας»–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Σε ποιους Αστυνομικούς απονέμεται «Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας»–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Απονομή Μεταλλίων Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 557/15.02.2024, που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Ρ8Ζ46ΜΤΛΒ-5Χ2):

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 8 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 16 του π.δ. 622/1985 απονέμουμε, στους κατωτέρω αναγραφόμενους αστυνομικούς, το «Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας», για πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία στο Σώμα, ως ακολούθως:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια