ΓΕΕΘΑ: Αναρτήθηκαν οι Πίνακες με τους Επιτυχόντες-Επιλαχόντες ΕΠΟΠ – Όλα τα ONOMATA

ΓΕΕΘΑ: Αναρτήθηκαν οι Πίνακες με τους Επιτυχόντες-Επιλαχόντες ΕΠΟΠ – Όλα τα ONOMATA

Το ΓΕΕΘΑ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα, αναρτήθηκαν οι Πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων ΕΠ.ΟΠ. στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1. Αποτελέσματα Διαγωνισμού Πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς:

α. Για προσωποποιημένη πληροφόρηση πατήστε εδώ.

β. Για να δείτε τον πίνακα επιτυχόντων - επιλαχόντων πατήστε εδώ ή παρακάτω:

2. Αποτελέσματα Διαγωνισμού Πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό:

α. Για προσωποποιημένη πληροφόρηση πατήστε εδώ.

β. Για να δείτε τους πίνακες επιτυχόντων πατήστε εδώ ή παρακάτω:

γ. Για να δείτε τους πίνακες επιλαχόντων πατήστε εδώ ή παρακάτω:

3. Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατάταξης ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία:

α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΟΠ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023 ή παρακάτω:

β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΟΠ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023 ή παρακάτω:

4. Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατάταξης ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα:

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο Πίνακας επιτυχόντων - επιλαχόντων ΕΠ.ΟΠ, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ ή παρακάτω:

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψής τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

Οι επιτυχόντες σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. έτους 2023, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο οφείλουν να δηλώσουν τον Κλάδο στον οποίο επιθυμούν να καταταγούν (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία ή Κοινό Νομικό Σώμα).

Με νεώτερη ανακοίνωση οι επιτυχόντες ΕΠ.ΟΠ. θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες που θα κληθούν για κατάταξη.

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια