Σε 6 μήνες η 1η αποστρατεία ΕΠΟΠ 50 ετών–26.000 Οικογένειες βρίσκονται στον αέρα–Τι συζητήθηκε ΠΟΜΕΝΣ με Ντόρα Μπακογιάννη

Σε 6 μήνες η 1η αποστρατεία ΕΠΟΠ 50 ετών–26.000 Οικογένειες βρίσκονται στον αέρα–Τι συζητήθηκε ΠΟΜΕΝΣ με Ντόρα Μπακογιάννη

Συνάντηση – «πυξίδα εξελίξεων» - ΠΟΜΕΝΣ με την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας κ. Ντόρα Μπακογιάννη

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ρώτα Δημήτριο, τον Αντιπρόεδρο Μέριμνας Προσωπικού Παναγιωτίδη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων Σπαράγγη Ιωάννη και τον Γραμματέα ΕΠΟΠ Αντωνόπουλο Νικόλαο πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, παρουσία και του Γραμματέα της Επιτροπής Βουλευτή Έβρου κυρίου Χρήστου Δερμετζόπουλου, στο πλαίσιο των επαφών της Ομοσπονδίας με τους θεσμικούς φορείς της Χώρας, για την υπεύθυνη ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς.

Η συζήτηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της συνάντηση, κινήθηκε επί της διαχείρισης των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ιδιαιτέρως δε σε θέματα που άπτονται στη σταδιοδρομική εξέλιξη των συναδέλφων μας, οικονομικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, θέματα Μέριμνας Προσωπικού, και γενικά στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ανωτέρω προσωπικό.

Αναλυτικότερα και μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν :

- Το βαθμολογικό – συνταξιοδοτικό θέμα των συναδέλφων μας Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) οι οποίοι με την ισχύουσα νομοθεσία τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής αποστρατείας. Τα μέλη της Ομοσπονδίας υπενθύμισαν στην κυρία Μπακογιάννη τη δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής για την επίλυση του θέματος.

- Η αποκατάσταση της αδικίας στο θέμα των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων από το έτος 1994 -1995 (Τάξεως 1996-1997) και εντεύθεν, όπου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η ομαλή σταδιοδρομική εξέλιξη ώστε να έχουν συντομότερη χρονολογική παραμονή στους κατεχόμενους βαθμούς, η οποία δεν επηρεάζει την εξέλιξη τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποστρατευτούν με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνοντας τον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη χωρίς προαπαιτούμενο την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ και έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε συνδυασμό με την αναγνώριση στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξη, του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών που διανύθηκε σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210/31-08-2007) και το άρθρο 23 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219/25-11-2022), ήτοι συνολικά 35+5=40 έτη.

- Η αποκατάσταση της μισθολογικής προαγωγής των συναδέλφων μας Αξιωματικών προέλευσης Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), οι οποίοι ενώ προάγονται μέχρι του βαθμού του Υπολοχαγού και αντίστοιχα και αποστρατεύονται με το βαθμό του Λοχαγού και αντίστοιχα, εντούτοις δεν έχει εναρμονιστεί μέχρι σήμερα η μισθολογική τους εξέλιξη σύμφωνα με τον βαθμό που φέρουν, προτείνοντας την ένταξη τους στη Β΄ μισθολογική κατηγορία, όπως συμβαίνει με αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού.

- Η ένταξη των Στελεχών Ε.Δ. στα Συμβεβλημένα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την Εκτέλεση Συνταγών Φαρμάκων. Τα μέλη της Ομοσπονδίας επισήμαναν ότι παρά την ψήφιση σχετικού νόμου (Νόμος 5018/2023), με διάταξη του οποίου παρέχεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μέλη των οικογενειών τους, η δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικής κάλυψης και από τα φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό καθόσον μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η προβλεπόμενη από τον νόμο κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία θα ρυθμιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας.

- Η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων Στρατιωτικών. Η κυβέρνηση με την ψήφιση σχετικής διάταξης (Άρθρο 87 του Ν.4864/2021) έχει άρει την υποχρέωση της από τον Νόμο για εναρμόνιση της αποζημίωσης των στρατιωτικών στο ύψος των σαράντα ευρώ (40,00) που ισχύει για τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους μεταθέτοντας στο αόριστο μέλλον την υποχρέωση έκδοσης ΠΔ καθορισμού των εν λόγω αποζημιώσεων. Αποτέλεσμα της νομοθετικής αυτής πράξης ήταν η παραμονή μας στο παλιό καθεστώς αποζημίωσης (29,35€) ως μοναδική εργασιακή ομάδα του δημοσίου μαζί με τους συναδέλφους μας των Σ.Α την ώρα που ακόμη και το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ λαμβάνει κανονικά την αποζημίωση των 40,00€ από την έναρξη ισχύος του Ν.4336/2015.

- Οι καθυστερήσεις στην αποζημίωση Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης. Έγινε ενημέρωση για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται ως προς τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την αναθεώρηση του πλαισίου υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών με το ΠΔ 62/2023 (Α΄114) και την αποζημίωση των δαπανών των ειδικών θεραπειών. Επισημαίνεται ότι έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί ουδεμία πρόοδος – θετική εξέλιξη επί του θέματος ενώ την παρούσα περίοδο, αποζημιώνονται δαπάνες για ειδικές θεραπείες του μηνός Φεβρουαρίου 2023, που συνεπάγεται καθυστέρηση πλέον των δέκα μηνών!!!. Παράλληλα οι οικογένειες των συναδέλφων μας είναι αναγκασμένες να καταβάλλουν κατά περίπτωση μεγάλα χρηματικά ποσά, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

- Η προστασία Οικογενειών Στρατιωτικών που Επιμελούνται Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Αναδείχθηκε το θέμα που έχει ανακύψει από σχετική Υπουργική Απόφαση (Φ.454/11/229946 Σ.3662/2023 (ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023) και ειδικότερα ως προς τον αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο ορίζονται από αυτήν, τα ενήλικα άτομα τα οποία θα χαρακτηρίζονται ως Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω ΥΑ, ως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ορίζονται τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία, το οποίο και αποτελεί αυθαίρετη προσθήκη που δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία, και στερεί σειρά ευεργετικών διατάξεων των συναδέλφων μας που κατέχουν αυτό το δικαίωμα τόσο εν τοις πράγμασι όσο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης κατατέθηκε ολοκληρωμένος φάκελος με όλα τα αιτήματά μας όπως την αδικία που βιώνουν οι Αξκοι ΑΣΣΥ ειδικών καταστάσεων, η απεμπλοκή μας από το ΕΚΑΒ, τις ταυτότητες κλπ.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής Βουλευτής Έβρου κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, συνηγόρησε στο δίκαιο των αιτημάτων της ΠΟΜΕΝΣ, τονίζοντας ότι αρκετά θέματα δεν έχουν κόστος ή πολύ μικρό οικονομικό αποτύπωμα.

Η κυρία Μπακογιάννη από την μεριά της τόνισε προς τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εν γένει η στήριξη του προσωπικού που δίνει καθημερινά τη μάχη αντιμετωπίζοντας αντίξοες πολλές φορές καταστάσεις, θα αποτελέσει πρωταρχικό της μέλημα. Επεσήμανε δε χαρακτηριστικά πως με παρεμβάσεις της Επιτροπής της οποίας προεδρεύει θα ενημερωθούν άμεσα τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών προκειμένου να δρομολογηθεί η επίλυση τους.

Οι βεβαιώσεις που λάβαμε και το πνεύμα υποστήριξης που διαπιστώσαμε, αποτελούν για εμάς εγγυήσεις μιας δημιουργικής συνεργασίας στον αγώνα επίλυσης προβλημάτων που διεξάγουμε, για όλες και όλους τους συναδέλφους μας.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Ρόδου και Γραμματέας της ΠΟΜΕΝΣ με αρμοδιότητα στα θέματα των Επαγγελματιών Οπλιτών, Νίκος Αντωνόπουλος τόνισε τα παρακάτω:

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ρώτα Δημήτριο, τον Αντιπρόεδρο Μέριμνας Προσωπικού Παναγιωτίδη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων Σπαράγγη Ιωάννη και τον Γραμματέα ΕΠΟΠ Αντωνόπουλο Νικόλαο πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, παρουσία και του Γραμματέα της Επιτροπής Βουλευτή Έβρου κυρίου Χρήστου Δερμετζόπουλου, στο πλαίσιο των επαφών της Ομοσπονδίας με τους θεσμικούς φορείς της Χώρας, για την υπεύθυνη ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς.

Το συνταξιοδοτικό των Επαγγελματιών Οπλιτών ήταν το πρώτο θέμα συζητήσεως, με επισήμανση στα σημαντικά σημεία. Το κυριότερο σημείο που επισημάνθηκε ήταν το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 6 μηνών που έχει απομείνει για την πρώτη κοινοποίηση αποστρατείας Επαγγελματία Οπλίτη 50 ετών, με προσδιορισμό ως κοινωνικό θέμα, διότι αφορά 26.000 οικογένειες Επαγγελματιών Οπλιτών που βρίσκονται στον αέρα.

Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε!!!

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε!!!

Συνεχίζουμε δυναμικά!!!

Το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

9 Σχόλια

 1. Σίγουρα ή όλα λέγονται για τα μάτια του κόσμου?.
  Ώστε να παραμένετε αμεταθετοι στας Αθήνας?.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εποπ από την Ρόδο ίσον δημόσιος υπάλληλος αφού δεν χρειάζεται να μετατεθεί ποτέ από το σπίτι του... Ε ναι τότε συμφέρει να συνεχίσει να κάνει τον δημόσιο υπάλληλο σε κάποιο γραφείο και όχι σκοπιά σε κάποια πύλη στρατοπέδου μακριά από τα συμφέροντα του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΠΟΠ συμφέρει να είσαι απο καταγωγής σε παραμεθόριο...δεν σε κουνά κανείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όχι σε 6 μήνες αλλά το Γενάρη έρχονται οι πρώτες με κοινοποίηση για τέλος του έτους.Ειναι 500 άτομα το χρόνο μέχρι το 27 και όχι 26000 σε μία νύχτα και οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν . Καλύτερα να φύγει ο κόσμος στα 50 και να πάρει ότι του αναλογεί τώρα που μάθανε ότι θα τα πάρουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις καταλάβει ότι τα χρήματα που θα πάρουν στα 50 δεν βγάζουν 15μερο ;

   Διαγραφή
  2. Φίλε 7:58 εχουμε και λέμε.
   26.000 άτομα. Αν διωξει 500 το χρόνο όπως λες, μας κάνουν 2.000 εως το 2027...
   6.000 έως το 2035. 8.500 έως το 2040 κ.ο.κ. Κάπου έχεις λάθος στον υπολογισμό σου...
   Το ότι μάθανε ότι θα τα πάρουν, που το είδες, γιατί δεν το γνωρίζω...
   Σοβαρά ρωταω, δεν σε ειρωνεύομαι...

   Διαγραφή
 5. Ένω με το μισθό σαν ε.ε 12:12 π.μ βγάζουν άνετα το μήνα .Είσαι βαθιά νυχτωμένος. Τουλάχιστον σαν ε.α θα είναι σπίτια τους και θα μπορούν αν θέλουν να δουλέψουν οπουδήποτε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλώς τα ζητήματα που αναφέραν αλλά υπάρχουν και άλλα. Όπως αυτά της αναγνώρισης ετών υπηρεσίας από τέκνα και έτη σπουδών στρατιωτικών ( όπως και στο δημόσιο και ). Το θέμα της αναγνώρισης πενταετίας στο διπλάσιο και τριπλάσιο , όπως ίσχυε και με το προεδρικό διάταγμα παλαιότερα και το εξαφάνισαν σε ένα βράδυ με το δήθεν ευεργετικό νομοσχέδιο του 2023 (5ετη ακόμα είναι δουλεμένα ούτως η άλως ). Το θέμα της 3ετίας να ισχύσει και για τους μετά το '95 δεν είναι δυνατόν να μένουν οι υπόλοιποι απέξω. Όταν διώχνεις τους ΕΠΟΠ ΣΤΑ 23, 24 , 25 και ότι μπήκαν με ειδική διαταγή φάσκει και αντιφάσκει γιατί.... κάποιος που μπήκε το 96, 97, 98 μπήκε με άλλη διαταγή και με άλλη βρέθηκε στα 40 έτη μέσα σε ένα βράδυ, ενώ θα μπορούσε ανάλογα με της οικονομικές και τις οικογενειακές υποχρεώσεις να έφευγε μετά τα 25 όταν και όποτε ήθελε. Οπότε μην ξεχνάτε κύριοι των ενώσεων και αυτά....

  ΑπάντησηΔιαγραφή