Νέα απόφαση: Προαγωγή και Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ONOMATA)

Νέα απόφαση: Προαγωγή και Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ONOMATA)

«Κύρωση πινάκων έκτακτων
κρίσεων, προαγωγή και αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΙ2Γ6-ΟΓΞ ΕΔΥΕΘΑ: 146/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

α. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:...
γ. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές, ως εξής:...
δ. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, το άρθρο 7 παρ. 9 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 26 παρ. 13 περ. γ του ν. 3883/2010, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:...

3. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

β. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, 7 παρ. 9 του ν.δ. 445/1974 και 26 παρ. 13 περ. γ του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια