ΣHMANTIKO: Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Στρατιωτικοί-Χρόνος Παραμονής στις ΕΔ – Τι ισχύει (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΣHMANTIKO: Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Στρατιωτικοί-Χρόνος Παραμονής στις ΕΔ – Τι ισχύει (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Όπως ενημερώνει η ΠΟΜΕΝΣ (Αντιπροεδρία Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων ΠΟΜΕΝΣ: Ενημέρωση για τον Χρόνο Παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις - Νομοθεσία):

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.3865/2010 κανονίστηκαν τα συντάξιμα χρόνια που απαιτούνται για την έξοδο από τις Ένοπλες Δυνάμεις, και έγινε ο διαχωρισμός παλαιού και νέου ασφαλισμένου, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Συγκεκριμένα:

α. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξής τους.

β. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θεμελιώνουν, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι (1 1/2) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4 επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη.

γ. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2014, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων α και β, ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 3865/2010.

δ. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων α και β και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

(1) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

(2) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα 40 συντάξιμα έτη η 60ο έτος για την έξοδο από τις ένοπλες δυνάμεις με συνταξιοδότηση είναι νόμος του κράτους από το 2010, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα 40 έτη ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, καθώς σε αυτά προστίθενται τα Μάχιμα χρόνια, πλασματικοί χρόνοι, θητεία, χρόνος σπουδών και εργασία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, πριν την ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον υπολογισμό της διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3863/10.

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ: Όπως έχουμε αναρτήσει ΕΔΩ, όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες:

Με πόσα χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη οι στρατιωτικοί

Κλικ για μεγέθυνση:

Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία με 35ετία

Η ρύθμιση για τα νέα όρια ηλικίας αποστρατείας αφορά στο σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών Υποστράτηγου έως Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, τα οποία σύμφωνα με το νόμο 4915/22 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), διαμορφώνονται ως εξής:

• Στο 60ό έτος για συνταγματάρχες, πλοιάρχους, σμηνάρχους (αντί του 58ου). Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

• Στο 61ο έτος για ταξίαρχους Στρατού Ξηράς, αρχιπλοιάρχους, ταξίαρχους Πολεμικής Αεροπορίας (αντί του 59ου). Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

• Στο 61ο έτος για υποστράτηγους, υποναύαρχους, υποπτέραρχους (αντί του 60ού έτους). Παραμονή στο βαθμό για 1 έτος.

• Στο 65ο έτος (αντί του 63ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, με το βαθμό του υποστράτηγου, υποναύαρχου, υποπτέραρχου. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

• Στο 64ο έτος (αντί του 62ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, με το βαθμό του ταξιάρχου, αρχιπλοιάρχου, ταξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

• Στο 63ο έτος (αντί του 61ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, με το βαθμό του συνταγματάρχη, πλοιάρχου, σμηνάρχου. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Έως 5 έτη η παραμονή στο Θρησκευτικό Σώμα

Για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος προβλέπεται η παραμονή έως 5 έτη και ανάλογα με το βαθμό τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ως εξής:

• Στο 61ο έτος (αντί του 56ου) με βαθμό αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

• Στο 60ό έτος (αντί του 55ου) με βαθμό ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

• Στο 59ο έτος (αντί του 54ου) με βαθμό λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

• Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

• Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

• Στο 64ο έτος (αντί του 61ου) με βαθμό ταξίαρχου και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

• Στο 63ο έτος (αντί του 60ού) με βαθμό συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Ποιοι στρατιωτικοί αποχωρούν με τα ίδια όρια ηλικίας

Αμετάβλητα παραμένουν τα ηλικιακά όρια αποστρατείας για τους παρακάτω βαθμούς:

• Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί, 53ο έτος.

• Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί, 53ο έτος.

• Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί, 54ο έτος.

• Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί, 55ο έτος.

• Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι, 56ο έτος.

• Αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, αντιπτέραρχοι, 62ο έτος.

• Στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι, 65ο έτος.

Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει και 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Πλέον με 35 ακατέβατα χρόνια και τους σημερινούς μισθούς δεν αξίζει κανείς να πάει στις ένοπλες δυνάμεις και μετά τόσα χοσε όπως πυρκαγιές και θεομηνίες ,πλημμύρες και μια ζωή στο νοίκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οπουδήποτε έξω στον ιδιωτικό κ δημόσιο τομέα παίρνεις τα ίδια και παραπάνω και είσαι στο σπίτι σου, πράγμα πολύ βασικό για να δημιουργήσεις και να επενδύσεις πράγμα που το έχει κάνει όλος ο κόσμος,γι αυτό τους βλέπεις όλους με καινούργια αυτοκίνητα,ιδιόκτητα σπίτια, διακοπές,ταβέρνες καφετέριες κτλ γεμάτες και εγώ με 27 χρόνια, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι στο στρατό,με αυτές τις κολομεταθεσεις δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα!!!!

   Διαγραφή
  2. Σε λίγα χρόνια θα γίνουν όπως στην αγγλία, γαλλία, γερμανία, δλδ, πρώην σοβιέτια, μπακιστάνια, χίντου, μαροκίνια, αλτζερίνια, τουρκανίκια, και όλη η μούκτι-κούλτι σάρα, μάρα και το κακό συναπάντημα.

   Διαγραφή
 2. δεν ειναι ετσι ακριβως οπως τα λες συναδελφε , αλλα σιγουρα τα λεγομενα σου αγγιζουν την αληθεια τουλαχιστον στο 70-75 τις εκατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν αξιζει να καθεσαι γενικά στην υπηρεσία. Ευχομαι να γίνει επεκταση και της τριετία σε ολους με ευνο'ι'κους ορους να μπορεσει ο καθενας να εχει δικαίωμα συνταξης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμφωνώ απόλυτα με τον 5:37.
  Πλέον τα επόμενα χρόνια τα ελληνόπουλα θα γυρνάνε την πλάτη στον Ε.Σ. Ήδη έχει ξεκινήσει και γίνεται ,βλέπε βάσεις εισαγωγής στις σχολές του Σ.Ξ ή βλέπε τι κόσμος μπαίνει πλέον σαν ΕΠΟΠ και ΟΒΑ ,άτομα που έξω δεν είναι ικανά για τίποτα. Θα μπαίνουν λοιπόν άτομα τρίτων χωρών όπως γίνεται και σε πολλά πλέον επαγγέλματα που οι Έλληνες τα αποφεύγουν.Και πολύ καλά κάνουν αφού δεν τους προσφέρουν απολύτως τίποτα παρά μόνο μια ζωή γεμάτη άγχος,ταλαιπωρία και φτώχεια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι να παει να κανει ο αλλος στο στρατο?ενα πλεονεκτημα να μου πει κανεις να του δωσω μπραβο .Τι να ζηλεψουν ?Τις μεταθεσεις,?τη?"τσαμπα" μετακινηση με τα μμμ?να κανουν τους πυροσβεστες αμισθι?να στηνουν γεφυρες αμισθι?να κανουν 36 ωρες να δουν το σπιτι τους με 16 ευρω υπερωριακη απασχοληση?να πηγαινουν 15θημερες ασκησεις χωρις να παιρνουν ουτε το 1/10 που παιρνουν οι αστυνομικοι σαν αποζημιωση?Και αν γινει καμμια στραβη να γινουν ηρωες για 800 ευρω καθαρα?Δεν σφαξανε .Εγγραφη τον ΔΥΠΑ και λιγο τα 6μηνα ,τα 12μηνα και το επιδομα ανεργιας να πεφτει ακοπα. ,σαν τους γυφτους και τους μεταναστες.Ζωαρα και χωρις στολη και διαταξτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχεις καθόλου άδικο.
   32 χρόνια ταλαιπώρια και αντιμετώπιση χειρότερη από μετανάστη που εισήλθε παράνομα στη χώρα.
   Μισθός της πείνας.
   Ευτυχώς με τα 5 πλασματικά και τα τρία του ΕΦΚΑ θα τους γράψω στα τρία τα δικά μου και θα γίνω Σπύρος Λούης για Ελβετία μια που εκεί πληρώνουν τον τεχνίτη όχι όπως εδώ.


   Διαγραφή