Νέα ΚΥΑ-Πτητικό Επίδομα: Προσαυξάνεται κατά 1.000€/6μηνο για το πλήρωμα πυροσβεστικών Α/Φ-Ε/Π (ΦΕΚ-ΠINAKAΣ)

Νέα ΚΥΑ-Πτητικό Επίδομα: Προσαυξάνεται κατά 1.000€/6μηνο για το πλήρωμα πυροσβεστικών Α/Φ-Ε/Π (ΦΕΚ-ΠINAKAΣ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 5770/04.10.2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.841/3/105928/Σ.16746/2023 που αφορά την Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.841/38/26939/ Σ.5184/23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 1119)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.841/38/26939/Σ.5184/23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Στο τέλος του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.841/38/ 26939/Σ.5184/23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 1119) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Το υπ' αρ. 1 πτητικό επίδομα προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά εξάμηνο για το απαραίτητο πλήρωμα που ίπταται με εναέρια μέσα πυρόσβεσης (αεροσκάφη και ελικόπτερα), ανεξαρτήτως τύπου και βάρους. Η προσαύξηση αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.07.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το υπ' αρ. 1 πτητικό επίδομα που προβλέπει το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1119/27.03.2018 και προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά εξάμηνο με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 5770/04.10.2023 στον παρακάτω πίνακα:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δείτε ΕΔΩ το άρθρο 2

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ Τεύχος B’ 5770/04.10.202

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1119/27.03.2018

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια