ΕΛ.ΑΣ.: Κατάταξη 826 ανδρών-γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

ΕΛ.ΑΣ.: Κατάταξη 826 ανδρών-γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2536/02.10.2023:

Με την υπ’ αρ. 1647/23/1914977/27.09.2023 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), το άρθρο 7 του π.δ. 4/1995 (Α’ 1), το εδάφιο 6 της παρ. Η του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/03.04.2020 (Β’ 1362) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και τo εδάφιo 70 της παρ. Ζ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12.05.2022 (Β’ 2426) απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία οι κατωτέρω οκτακόσιοι είκοσι έξι (826) αναγραφόμενοι/ες ιδιώτες/ιδες (άνδρες - γυναίκες), οι οποίοι/ες πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έτους 2023 και εισάγονται στη Σχολή Αστυφυλάκων ως Δόκιμοι Αστυφύλακες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:...

Δείτε τo σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια