Προαγωγές Συνταγματάρχη και Αντισυνταγματαρχών–Ταγματαρχών Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 35ετία (ONOMATA)

Προαγωγές Συνταγματάρχη και Αντισυνταγματαρχών–Ταγματαρχών Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 35ετία (ONOMATA)

«Προαγωγές και αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 90Τ06-1Η2 ΕΔΥΕΘΑ: 166

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε, σύμφωνα με την υποπερ. 1 της περ. γ της παρ. 4 και την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010:

α. Σε Συνταγματάρχες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.08.2023, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-2024 με το από 27.08.2023 π.δ. (Γ΄ 2235, ΕΔΥΕΘΑ 125/2023):...

β. Σε Αντισυνταγματάρχες τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.08.2023, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-2024 με το από 27.08.2023 π.δ. (Γ΄ 2235, ΕΔΥΕΘΑ 125/2023):...

γ. Σε Αντισυνταγματάρχες τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.08.2023, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-2024 με το από 27.08.2023 π.δ. (Γ΄ 2235, ΕΔΥΕΘΑ 125/2023):...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια