ΕΠΟΠ: Παράπονα με τη Μετάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ στο Σώμα Μονίμων Υπξκών–Τι αφορά

ΕΠΟΠ: Παράπονα με τη Μετάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ στο Σώμα Μονίμων Υπξκών–Τι αφορά

ΕΠΟΠ: Μετάταξη Κατόχων Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έχει γίνει κοινωνός πολλών παραπόνων μελών του Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται προκειμένου να μεταταχθούν στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα, θεωρούν άδικο το γεγονός ότι απαιτούνται δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., προκειμένου να δύνανται να μεταταχθούν, όταν για τις/τους στρατιωτικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) απαιτούνται μόλις πέντε (5) έτη.

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή επί του θέματος θα αποδείξει ότι δικαίως νοιώθουν ότι τους «πνίγει το κοινό περί δικαίου αίσθημα».

Αρχικά αξίζει να αναφερθεί πως με τη δημοσίευση του (β) σχετικού δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για τις/τους συναδέλφους ΕΠΟΠ, ώστε να δύνανται να μεταταχθούν στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, ενώ για τις/τους συναδέλφους ΕΜΘ στην παρ. 2 του άρθρου 9 αυτού, ρητά αναφερόταν: «ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12.». Υπενθυμίζουμε ότι ο θεσμός των ΕΠΟΠ προέκυψε με το (α) όμοιο και ουσιαστικά διαδέχθηκε τον θεσμό των ΕΜΘ.

Ακολούθως, το εν λόγω κενό, ήρθε να καλύψει η τροποποίηση της ως άνω διάταξης, που πραγματοποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του (γ) όμοιου, οπότε και εφεξής ίσχυσε: «ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώ-μα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.».

Από τα ανωτέρω προκύπτει το οξύμωρο γεγονός πως, ενώ όσα στελέχη ήταν του θεσμού ΕΜΘ αποκτούσαν δικαίωμα να μεταταχθούν στα πέντε (5) έτη δηλαδή προτού καν μονιμοποιηθούν στις ΕΔ, στις/στους συναδέλφους του θεσμού ΕΠΟΠ το δικαίωμα αυτό δίνεται πολλά χρόνια μετά τη μονιμοποίησή τους στα επτά (7) έτη.

Κύριε Υπουργέ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση των όποιων γνώσεων των στελεχών είναι πάντα επ΄ ωφελεία της Υπηρεσίας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μορφωτικού επιπέδου πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 9 του (β) σχετικού ως εξής:

«ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στα οποία και κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Χαριτίδης Χαρίτων

Ο Γεν. Γραμματέας Κατραντζόγλου Ιωάννης

Δημοσίευση σχολίου

20 Σχόλια

 1. Βγάζω ένα ΑΕΙ του κwλου και μπαίνω πλαγίως δηλαδή όπως προσλήφθηκα στο Σώμα των Υπαξιωματικών. Ωραίος ο Φαίδων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώς φαίνεται ότι -μεχρι τώρα τουλάχιστον - είσαι στη φάπα.

   Διαγραφή
 2. Ακόμα ένα Ελληνικό Παράδοξο που συμβαίνει στο ΥΠΕΘΑ. Ένας απόφοιτος ΑΕΙ, που τις περισσότερες φορές το πτυχίο του να αποτελεί βασικό προσόν πρόσληψης, να μετατάσσεται και να εξομοιώνεται με αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας (επιπέδου ΙΕΚ) εκπαίδευσης, όπως κατατάσσονται οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ. Στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει οι απόφοιτοι ΤΕΙ θα πρέπει να μετατάσσονται στους ΑΣΣΥ και οι ΑΕΙ στους ΑΣΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε σύ είσαι αστείος

   Διαγραφή
  2. Προς 10 58, πολύ θα ήθελες να είσαι απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου ΙΕΚ άλλα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΣΕΣ

   Διαγραφή
 3. ΤΕΙ δεν υπάρχουν πια, οπότε όλοι να καταταχθουν στους ΑΣΕΙ.
  Στους ΑΣΣΥ, οι απόφοιτοι ΙΕΚ, μιας και αυτοί είναι 2ετους φοιτησης.
  Και ΕΠΟΠ, βάσει προσφατων προκυρηξεων, όσοι απόφοιτοι δεν βρίσκουν δουλειά εξω.
  Τώρα αν μπει και κανένας ΕΠΟΠ με απολυτήριο λυκείου. Χρειάζεται και η πλέμπα βρε αδερφε..
  Κάποιοι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ όμως με απολυτήριο λυκείου γελάνε με κάποιους ΑΣΣΥ με γρυ αγγλικό,
  μηδέν λεξιλογιο και ορθογραφία ας είναι καλά το auto-correction, που ονειρεύονται και κλαρες.
  Πέρα απο την πλάκα, συναδελφικοτητα να υπάρχει, γιατί δεν σας κόβω να επιβιωνει κάνεις.
  Εμείς λίγο πολύ τα φάγαμε τα ψωμιά μας, εσείς τι θα κάνετε από εδώ και πέρα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσείς ποιοί είστε; Οι πτυχιούχοι θεολόγοι;

   Διαγραφή
  2. Εγώ μεροκάματο αγόρι, και το τιμάω.
   Εσύ; Έχεις κατανοησει/αποδεκτει τη θέση σου, στρατιώτη;

   Διαγραφή
 4. Προς 7 Σεπτεμβρίου 1058.Δεν σε χάλασε που ο νόμος 3883/2010 θα μας προάγει ως Συνταγματαρχες στα 38 χρόνια εμάς που έχουμε πτυχίο ΑΕΙ? Όσο και να ήθελες η να θέλεις μπλε στρουμφακι θα το πίνεις γουλιά γουλιά το πικρό ποτήρι και θα βλέπεις τους ΙΕΚ Χαχαχαχαχα να σε διατάζουν μέχρι να γίνεις Συνταγματαρχης. Δηλαδή μετά τα 48 σου χρόνια. Μέχρι τότε ΠΡΟΣΟΧΉ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι αρλούμπες είναι αυτές; Ποιοι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) έχουν μόλις πέντε (5) έτη ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κατάργηση όλων των τραγικών θεσμών (ΕΠΟΠ, εμθ κλπ) όλοι από στρατιωτικές σχολές... Εξάλλου, το κενό που άφησε ο άλλος πίσω ποιος θα το καλύψει? Καινούρια πρόσληψη? Τα οργανικά κενά μέσω νέων προκηρύξεων και μόνο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατάργηση του τραγικού θεσμού των οπλιτών της σμυ και πλήρες αντικατάσταση τους από ΕΠΟΠ, ΕΜΘ κλπ (μόνο με κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Η Αριστεία να φανεί στην πράξη και όχι με λόγια. Δεν πρέπει να γίνεται αξκός ένας οπλίτης που δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως συμβαίνει με τα σμυ. Η σύγχρονη κοινωνία , η κοινή γνώμη και οι διεθνείς εξελίξεις πλέον απαιτούν ριζικές αλλαγές στο βαθμολογικό των Ελλήνων στρατιωτικών. Κανένας δεν πρέπει να γίνεται αξκός (είτε σμυ, είτε εμθ, είτε επόπ) αν δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

   Διαγραφή
  2. Προς 11:50, κατά προτίμηση πτυχίο θεολογίας. Α , και είναι πλήρης αντικατάσταση όχι πλήρες αντικατάσταση, κύριε μορφωμενε.

   Διαγραφή
 7. Τριτοβαθμια εννοεις ΤΕΙ ανθοκομειας,υδατοκαλλιεργειας που μπαινεις με 2 στις πανελληνιες?Αρβυλοφυλακες και πολυ σας πεφτει .Ας οψεται ο πανηληλιθιος που εφευρε τον θεσμο αυτον.Τους ΔΕΑ που καποτε τους μονιμοποιουσαν τους κατηργησε .Καταργηστε και αυτους ,αφηστε την ΣΜΥ στις πανελληνιες και τερμα με την πανσπερμια θεσμων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Διαβάζοντας τα ανωτέρω σχόλια, ένα έχω να πω: το εργασιακο περιβάλλον του στρατεύματος περιβάλλεται από υπερβολικό κομπλεξισμο.
  Πάντως το μόνο θετικό είναι ότι οι νέοι πήραν χαμπάρι πλέον τι παίζει μέσα και γυρίζουν την πλάτη σε αυτό το παρανοϊκό επάγγελμα.
  ΥΓ. Ευτυχώς που έγραψα πάνω από 10 στις πανελλήνιες και δεν πέρασα ΣΜΥ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι απλοί κληρωτοί στρατιώτες και όποιος μπορεί να ήταν μελλοντικά (υποθετικά) από 'κάτω' σου,σε ευχαριστεί που δεν έγραψες παραπάνω από 10,δεν πήγες σε καμία σχολή και επομένως δεν είχες υπό την εποπτεία και επίβλεψη σου αυτούς που ανέφερα πιο πάνω.

   Διαγραφή
 9. Εγραψες 10?Ενταξει τοτε .Θεωρεισαι επιστημων να σε βαλουμε στη NASA μιας και εχει ελλειψη επιστημονων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ώστε εδώ μου είστε πουλάκια μου και σας έψαχνα! Φέρτε μου τα ντοκτορά σας και ξεκινάτε δουλειά.Θα αλλάξετε εδαφικούς και πέλματα στα αρματάκια και το βράδυ μέσα για ύπνο γιατί είμαστε και Ξενοκράτη.Το νού σας μήπως περάσει κανένα λεωφορείο με αποφοίτους να τους πείτε να σας αλλάξουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εγω λεω να γίνουν όλοι αξιωματικοί οι ΕΠΟΠ και οι ΕΜΘ. Οι ΕΜΘ μάλιστα ανώτατοι αξιωματικοί προτείνω. Τώρα αυτοί που πήγανε και κλείστηκαν στις σχολές με 17.000 και 18.000 μόρια και λάβανε αρτια στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση να γίνουν δεκανείς και υποσμηνιες και να Βαράνε σκοπια επειδή το πτυχίο τους το κράτος τους λέει να το πετάξουν στα σκουπίδια. Πραγματικά δεν έχει όρια η διεκδίκηση. ΕΠΟΠ ζητάνε. Υπαξιωματικούς θέλουν, όχι καθηγητές πανεπιστημίου. Αν θέλετε οκ αλλιώς πάτε να βρείτε αλλη δουλεια. Φτάνει πια, δε γίνεται όλοι οι διαπλεκόμενοι να κοιμούνται Σμηνίες και να ξυπνάνε Σμηναγοί, και παιδιά που θυσίασαν τα 18 τους χρόνια για μια Χ εξέλιξη να τους κόβονται βαθμοί και να μη μιλά κανεις απο ΠΟΕΣ και ΕΣΠΕ και δε ξέρω γω τι. Αλλα εννοειται. Αυτό θα στηρίξουν οι ομοσπονδίες που απαρτίζονται απο ΕΜΘ ΕΠΟΠ όταν οι Ύσξιωματικοι απο σχολή εργάζονται για να μπορούν αυτοί να κοπροσκυλιάζουν στις συσκέψεις των μονόφθαλμων ομοσπονδιών. Τα πα και ηρέμησα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή