Προαγωγή στον βαθμό Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών (ΑΣΣΥ-ΕΜΘ) Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Προαγωγή στον βαθμό Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών (ΑΣΣΥ-ΕΜΘ) Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Κύρωση πινάκων οφειλόμενων τακτικών κρίσεων
ετών 2021-2022, 2022-2023 και προαγωγή
στον βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών
Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 65ΚΝ6-5ΦΕ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

4. Προάγουμε στον βαθμό της Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 24 και 36 του ν.δ. 445/1974, τις παρακάτω Ανθυπασπίστριες Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες κρίθηκαν σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2022-2023 ως «προακτέες κατ’ εκλογή» με την 11/Σ.11η/13.12.2022 απόφαση του ΣΠΑΝ:...

5. Προάγουμε στον βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 24 και 36 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2022-2023 ως «προακτέοι κατ’ εκλογή» με την 11/Σ.11η/13.12.2022 απόφαση του ΣΠΑΝ:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια