Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις από φέτος στους Στρατιωτικούς που αποστρατεύονται (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις από φέτος στους Στρατιωτικούς που αποστρατεύονται (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Υψηλότερες συντάξεις κατά 26 ευρώ ως και 138 ευρώ το μήνα στα καθαρά ποσά (ως 170 ευρώ στα μικτά) αρχίζουν να παίρνουν από φέτος οι στρατιωτικοί που βγαίνουν στη σύνταξη κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων που ψηφίστηκαν με το νόμο 4915/2022

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 13/03/2023 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Με τις διατάξεις των άρθρων 66-70 του νόμου επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές στις κρίσεις και ειδικότερα στα όρια ηλικίας για την αποστρατεία, καθώς θεσπίστηκε η παραμονή σε υψηλότερο βαθμό για 1 ως 2 έτη, ενώ η αποχώρηση με τα νέα όρια ηλικίας συνδυάζεται απαραίτητα με 35ετή υπηρεσία.

Ο νόμος ισχύει από 24/3/2022 (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α 63/24.03.2022) και ουσιαστικά εντός του Μαρτίου του 2023 συμπληρώνεται ένας χρόνος για όσους πρόκειται να αποστρατευτούν έχοντας συμπληρώσει το 1ο από τα 2 έτη παραμονής στο βαθμό με τον οποίο θα μπορούσαν να αποστρατευτούν.

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Στην πράξη, ένας στρατιωτικός που θα έβγαινε πέρυσι, έχοντας συμπληρώσει το παλιό ηλικιακό όριο, μπορεί να βγει φέτος με υψηλότερη σύνταξη κάνοντας χρήση των νέων διατάξεων.

Η ρύθμιση αφορά στα όρια ηλικίας αποστρατείας για το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών Υποστράτηγου έως Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, τα οποία και διαμορφώνονται ως εξής:

Στο 60ό έτος για συνταγματάρχες, πλοιάρχους, σμηνάρχους (αντί του 58ου). Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Στο 61ο έτος για ταξίαρχους Στρατού Ξηράς, αρχιπλοιάρχους, ταξίαρχους Πολεμικής Αεροπορίας (αντί του 59ου). Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Στο 61ο έτος για υποστράτηγους, υποναύαρχους, υποπτέραρχους (αντί του 60ού έτους). Παραμονή στο βαθμό για 1 έτος.

Στο 65ο έτος (αντί του 63ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με το βαθμό του υποστράτηγου, υποναύαρχου, υποπτέραρχου. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Στο 64ο έτος (αντί του 62ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με το βαθμό του ταξιάρχου, αρχιπλοιάρχου, ταξιάρχου Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Στο 63ο έτος (αντί του 61ου) για τους αξιωματικούς Υγειονομικού ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με το βαθμό του συνταγματάρχη πλοιάρχου, σμηνάρχου. Παραμονή στο βαθμό για 2 έτη.

Για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος προβλέπεται η παραμονή στο βαθμό ως 5 έτη. Ανάλογα με το βαθμό, τα όρια ηλικίας αποστρατείας για τους ένστολους του Θρησκευτικού Σώματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στο 61ο έτος (αντί του 56ου) με βαθμό αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Στο 60ό έτος (αντί του 55ου) με βαθμό ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Στο 59ο έτος (αντί του 54ου) με βαθμό λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Στο 64ο έτος (αντί του 61ου) με βαθμό ταξιάρχου και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Στο 63ο έτος (αντί του 60ού) με βαθμό συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Αμετάβλητα παραμένουν τα ηλικιακά όρια αποστρατείας για τους παρακάτω βαθμούς:

Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί, 53ο έτος.

Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί, 53ο έτος.

Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί, 54ο έτος.

Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί, 55ο έτος.

Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι, 56ο έτος.

Αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, αντιπτέραρχοι, 62ο έτος.

Στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι, 65ο έτος.

Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει και 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με καινούργια διάταξη του νόμου που τροποποίησε το άρθρο 21 του ν. 2439/1996.

Στις κρίσεις, δε, εισάγονται νέες κατηγορίες, ενώ θα διενεργούνται κάθε χρόνο, γεγονός που θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο παραμονής των υψηλόβαθμων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία, μια που με το προϊσχύον καθεστώς οι κρίσεις γίνονταν ανά τρία χρόνια και όποιοι δεν προάγονταν, αποστρατεύονταν.

Αυξήσεις συντάξεων ως και 138 ευρώ με αποστρατείες μετά τις 24 Μαρτίου

Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συμπληρώνουν τα νέα ηλικιακά όρια αποστρατείας μετά τις 24 Μαρτίου 2023, καθώς οι διατάξεις που παρατείνουν την παραμονή των στελεχών ΕΔ στον ίδιο βαθμό για 1 ή 2 έτη ισχύουν από 24 Μαρτίου 2022 και ως εκ τούτου φέτος μπορούν να αποχωρήσουν όσοι συμπλήρωσαν την ηλικία αποστρατείας με παραμονή στο βαθμό κατά 1 ή και 2 έτη.

Για παράδειγμα:

Στρατιωτικοί που συμπλήρωσαν την ηλικία των 58 ετών το 2021 με βαθμό συνταγματάρχη, πλοιάρχου, σμηνάρχου και δεν αποστρατεύτηκαν πέρυσι επειδή δεν είχαν 35ετία, καταλαμβάνονται από τις νέες ρυθμίσεις παραμονής στον ίδιο βαθμό και μπορούν να αποστρατευτούν φέτος με το νέο ηλικιακό όριο των 60 ετών.

Στρατιωτικοί που συμπλήρωσαν την ηλικία των 60 ετών το 2022 με βαθμό υποστράτηγου, υποναύαρχου, υποπτέραρχου καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις παραμονής στο βαθμό και μπορούν να αποστρατευτούν φέτος με το νέο ηλικιακό όριο των 61 ετών.

Οι συντάξεις που θα πάρουν θα έχουν έξτρα αύξηση λόγω της παραμονής τους στην υπηρεσία για ένα ή δύο επιπλέον έτη.

Στρατιωτικός με βαθμό ταξίαρχου που θα αποχωρούσε στα 59 και τώρα αποχωρεί στα 61 θα έχει επί της ουσίας προσαύξηση σύνταξης για δύο έτη, που δεν θα την έπαιρνε με το παλιό ηλικιακό όριο. Αν είχε 36 χρόνια, θα αποστρατευτεί με 38 χρόνια και θα κερδίσει αύξηση στη σύνταξη.

Με συντάξιμες αποδοχές 2.430 ευρώ και με αποστρατεία με το παλιό ηλικιακό όριο (59 ετών) και 36 έτη, θα έπαιρνε σύνταξη 1.298 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο. Με το νέο ηλικιακό όριο (61) και με 38 χρόνια θα πάρει 1.372 ευρώ, δηλαδή αυξημένη σύνταξη κατά 74 ευρώ το μήνα ή κατά 888 ευρώ σε ετήσια βάση.

Στρατιωτικός που με το προηγούμενο καθεστώς θα αποχωρούσε υποχρεωτικά έχοντας 35 έτη χωρίς δυνατότητα παραμονής λόγω συμπλήρωσης του παλιού ηλικιακού ορίου, μπορεί να βγει με 37 έτη παραμένοντας 2 χρόνια στον ίδιο βαθμό με τον νέο νόμο. Με συντάξιμες αποδοχές 3.000 ευρώ και 35 έτη, θα έπαιρνε σύνταξη 1.398 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο, ενώ με παραμονή για 2 έτη και αποστρατεία με 37 χρόνια θα πάρει 1.536 ευρώ, δηλαδή αυξημένη σύνταξη κατά 138 ευρώ το μήνα ή κατά 1.656 ευρώ σε ετήσια βάση.

Συντάξεις: ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί μέχρι το 1992 ασφαλισμένοι – καταταγέντες στρατιωτικοί που συμπληρώνουν 24,5 έτη πραγματικής (πλην της μάχιμης υπηρεσίας τους) ως το 2014 συνταξιοδοτούνται με συνολικό χρόνο ως 30,5 ετών υπηρεσίας. Οι νέες διατάξεις τούς ευνοούν αφενός γιατί έχουν εξασφαλίσει τα απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση και αφετέρου επειδή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν για επιπλέον χρόνο στην ενεργό υπηρεσία και να αποχωρήσουν με 35ετία και νέο ηλικιακό όριο. Όσοι έχουν ήδη αποστρατευτεί με βαθμούς ταξιάρχου ως αρχηγού παίρνουν ως μόνιμο Δώρο από 4 ως 10 μερίδια επιπλέον στα μερίσματά τους που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 5018/2023, που ισοδυναμούν με αυξήσεις ως και 55 ευρώ μηνιαίως.

Συντάξεις: ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι νέοι στρατιωτικοί (καταταγέντες από 1993 και μετά) που συμπληρώνουν τα 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά βγαίνουν στη σύνταξη είτε με 40ετία χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσουν όριο ηλικίας είτε με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται για την αποστρατεία με 35ετή υπηρεσία σε κάθε βαθμό και με τη δυνατότητα παραμονής τους για περισσότερα έτη. Οι εν λόγω στρατιωτικοί θα χρειαστούν από 5 ως 10 έτη προκειμένου να χτίσουν υψηλότερη σύνταξη και πάντως τέτοια που να προσεγγίζει τα ποσά που παίρνουν οι παλαιότεροι. Σημειώνεται ότι τα διπλά έτη συνυπολογίζονται και για τους «νέους» αφού συμπληρωθούν τα 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Πόσο κερδίζουν στη σύνταξη οι Στρατιωτικοί με την παραμονή για 1 ως 2 επιπλέον έτη στον καταληκτικό βαθμό αποστρατείας

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Θα σεβαστούμε τις όποιες δικαστικές αποφάσεις έλεγε προεκλογικά ο κ. Κούλης. Για τα αναδρομικά από τις κρατήσεις της ΕΑΣ που κρίθηκαν παράνομες από το ΕΣ μούγκα. Ας περιμένουμε τον κ. Τσίπρα να μας τα δώσει. Πιστεύω να έχει ωριμάσει στα μυαλά και αυτά που θα τάξει προεκλογικά να τα εφαρμόσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν υπάρχουν στρατιωτικοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ...το κόμμα που βλέπει στολη,εθνοσημο και βγάζει σπυριά...τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

   Διαγραφή
  2. 8:48:00, που να δεις τι βγάζουν οι άλλοι.

   Διαγραφή
 2. Ο ν. 4670/2020 (ν. Βρουτση) ηταν πασαλειματα ανευ ουσιας. Ο νομος 4387/2016 (ν. Κατρουγκαλου) παρ' ολο που ειχε και καποια λαθη οπως στις συνταξεις χηρειας (που ευτυχως διορθωθηκαν) ηταν οτι καλυτερο ειδικα στους συντελεστες αναπληρωσης. Οι συντελεστες αναπληρωσης του νομου Κατρουγκαλου ηταν οτι πιο σωστο εχει γινει σε ενα ασφαλιστικο νομο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στις επικείμενες εκλογές ο καθένας μας να σκεφθεί λογικά και να πράξει για το συμφέρον του ιδίου και της της οικογενειάς του. Τι Κατρούγκαλος τι Βρούτσης, είναι ένα και το αυτό. Μας πετάνε ένα ξεροκόμματο και μας αφήνουν να τρωγόμαστε σαν τα σκυλιά.

   Διαγραφή
  2. Συμφωνω! Εγραψα την αποψη την αποψη μου για τον ν. 4387/2016....... χωρις να υπονοω, εστω και εμεσα, σε ποιον θα ριξω μαυρο και σε ποιον οχι. Δεν το εκανα διοτι δεν θεωρω τους αλλους αφελεις.

   Διαγραφή
 3. O νομος καρουμπαλου ληστεψε τις συνταξεις μας.Ποιος σφυριζα.Υπαρχουν κι αλλα κομματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή