ΚΑΑΥ-ΓΕΣ: Δείτε τις νέες Παραθεριστικές περιόδους για το 2023 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Σύμφωνα με από 14/03/23 έγγραφο του ΓΕΣ που στάλθηκε στις Μονάδες-Σχηματισμούς:

Τα ΚΑΑΥ του ΣΞ κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023, θα λειτουργήσουν κατά παραθεριστικές περιόδους, όπως στους παρακάτω Πίνακες.

Κατηγορίες δικαιούχων παραθερισμού, δικαιούμενοι παραθερισμού κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και μοριοδότηση του προσωπικού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3/2.

Λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων επί του εγγράφου στις Μονάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΑΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια