Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων ΠΑ 2023-24

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων ΠΑ 2023-24

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2023-24 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι:

α. Ιπτάμενοι

(1) Κωνσταντίνος Ζολώτας του Βασιλείου
(2) Ευάγγελος Οικονόμου του Γεωργίου
(3) Απόστολος Χόρτης του Φιλίππου
(4) Κωνσταντίνος Μπούζος του Παρασκευά
(5) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Ιωάννη
(6) Γεώργιος Λαγουδάκης του Αντωνίου
(7) Ευάγγελος Τουρβαλής του Βασιλείου
(8) Αλέξανδρος Κομητούδης του Δημητρίου
(9) Ιωάννης Κωτσάκης του Κωνσταντίνου
(10) Βασίλειος Μπρούμας του Ανδρέα
(11) Γεώργιος Φόρτης του Λαζάρου
(12) Ματθαίος Συμεωνίδης του Αλεξάνδρου
(13) Ευάγγελος Τζήκας του Ηλία
(14) Εμμανουήλ Ζαμπουλάκης του Στυλιανού
(15) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης του Σπυρίδωνα
(16) Βασίλειος Τόσιος του Κωνσταντίνου
(17) Νικόλαος Κοκκώνης του Ρίζου
(18) Χρήστος Κακατάτσης του Νικηφόρου
(19) Ιωάννης Ασημακόπουλος του Δημητρίου
(20) Γεώργιος Χριστοδούλου του Κωνσταντίνου
(21) Μάριος Μπαντουβάς του Μιχαήλ
(22) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας του Ανδρέα

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Δημήτριος Φανάρας του Γεωργίου
(2)  Ιωάννης Ρούγγος του Κωνσταντίνου

γ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Αλέξανδρος Συρεγγέλας του Ευαγγέλου

δ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Γεώργιος Δελής του Αθανασίου

ε. Αεράμυνας

(1) Απόστολος Μητσόπουλος του Δημητρίου
(2) Διαμαντής Σουρρής του Θεοχάρη

στ. Οικονομικός, Γεώργιος Γεωργιάδης του Νικολάου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Δημήτριος Βουγιουκλάκης του Αντωνίου
(2) Βασίλειος Σκουφάρας του Νικολάου

η. Υγειονομικού Φαρμακοποιός, Ανδρέας Κουτσουμπίδης του Δημητρίου

θ. Εφοδιαστές

(1) Μιχαήλ Ιωνάς του Λαζάρου
(2) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος του Παναγιώτη

ι. Μετεωρολόγοι

(1) Σπυρίδων Μπαρσάκης του Ηλία
(2) Κωνσταντίνος Κασάπας του Μιχαήλ

ια. Έρευνας – Πληροφορικής, Βασίλειος Χατζηδάκης του Νικολάου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Πέτρος Ντουλαπτσής του Κωνσταντίνου
(2) Σωτήριος Βλαχοπαναγιώτης του Κωνσταντίνου

β. Μηχανικός Αεροσκαφών, Γεώργιος Στάμου του Γερασίμου

γ. Οικονομικός, Σπυρίδων Ηλιακόπουλος του Γεωργίου

δ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Κωνσταντίνος Γεωργανάς του Δημητρίου
(2) Γεώργιος Κουτσουμπέλης του Χαραλάμπους
(3) Δημήτριος Κωτσάκος του Γεωργίου
(4) Εμμανουήλ Παντελίδης του Παναγιώτη

ε.  Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Γοργόνα – Αγορίτσα Αγρογιάννη του Αθανασίου

στ. Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Βλάσσης του Θεόφιλου

ζ. Διοικητικός, Κωνσταντίνος Μπέκος του Δημητρίου

3. Προακτέος στον βαθμό του Υποπτέραρχου σε αποστρατεία Υγειονομικού Ιατρού, Εμμανουήλ Παντελίδη του Παναγιώτη.

4. Προάγουμε:

α. Στον βαθμό του Υποπτέραρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4ε, 21 παρ. 4α και παρ. 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010,  επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Πέτρος Ντουλαπτσής του Κωνσταντίνου
(β) Σωτήριος Βλαχοπαναγιώτης του Κωνσταντίνου

(2) Μηχανικός Αεροσκαφών, Γεώργιος Στάμου του Γερασίμου

(3) Οικονομικός, Σπυρίδων Ηλιακόπουλος του Γεωργίου

(4) Υγειονομικού Ιατροί

(α) Κωνσταντίνος Γεωργανάς του Δημητρίου

(β) Γεώργιος Κουτσουμπέλης του Χαραλάμπους

(γ) Δημήτριος Κωτσάκος του Γεωργίου

(5) Διοικητικός, Κωνσταντίνος Μπέκος του Δημητρίου

β. Στον βαθμό του Υποπτέραρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8 του Ν.2439/1996 και 26 παρ. 1, 32 και 91 του Ν.3883/2010, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και ως προακτέος στον βαθμό του Υποπτέραρχου σε αποστρατεία, τον Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρό, Εμμανουήλ Παντελίδη του Παναγιώτη.

γ. Στον βαθμό του Υποπτέραρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με  τα άρθρα 16 παρ. 23, 20 παρ. 4ε και παρ. 17, 21 παρ. 4δ και παρ. 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Γοργόνα – Αγορίτσα Αγρογιάννη του Αθανασίου.

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια