Ανανεώθηκε η Σύμβαση ΥΠΕΘΑ με Τρ. Πειραιώς–Τι περιλαμβάνει η νέα συμφωνία

Ανανέωση Σύμβασης Πειραιώς – ΥΠΕΘΑ 2023

Υπογράφηκε Συμφωνητικό Συνεργασίας διετούς διάρκειας με την τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 13 Απρ 23.

Tα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων του εν λόγω συμφωνητικού έχουν όπως παρακάτω:

α. Προϊόντα καταθέσεων

Λογαριασμός Μισθοδοσίας με κλιμακωτό επιτόκιο:

(1) Έως 3.000€ : 3,00%.

(2) Άνω των 3.000€: Το αντίστοιχο κλιμακωτό επιτόκιο του μισθοδοτικού λογαριασμού Πειραιώς Αποδοχών, όπως αυτό ισχύει βάσει του επίσημου τιμολογίου για τους πελάτες της Τράπεζας, σήμερα 0,01%.

β. Πιστωτική κάρτα

(1) Άνευ κόστους ετήσιας συνδρομής για πάντα.

(2) Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης κάρτας σε ευρώ με 0,50% επιστροφή για αγορές σε όλους τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών κοινής ωφέλειας (μέγιστο συνολικό επιστρεφόμενο ποσό ανά μήνα 30€).

Αναλυτικά οι τροποποιημένοι όροι σύμβασης της πιστωτικής κάρτας Mastercard® των Ενόπλων Δυνάμεων και οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος Επιβράβευσης Χρήσης των κατόχων της εν λόγω κάρτας.

γ. Στεγαστικό δάνειο

(1) Με σταθερό επιτόκιο:

Προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη κατά 0,50% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου.

(2) Με κυμαινόμενο επιτόκιο:

Προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη κατά 0,26% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, στη βάση του Euribor 1M.

(3) Για τα παραπάνω δάνεια ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι:

(α) Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος και έξοδα αρχικής εκτίμησης ακινήτου και νομικού ελέγχου σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας στην Τράπεζα Πειραιώς ή 50% έκπτωση στα σχετικά έξοδα σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας σε έτερο τραπεζικό Ίδρυμα.

(β) Δυνατότητα μεταφοράς ενήμερου στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα.

(γ) Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας επιτοκίου (από σταθερό σε κυμαινόμενο και αντίστροφα) οποτεδήποτε για τα υφιστάμενα στην τράπεζα στεγαστικά δάνεια. Η δυνατότητα αλλαγής τύπου επιτοκίου παρέχεται για μια μόνο φορά, κατά τη διάρκεια της δανειακής σύμβασης.

(δ) Χωρίς αύξηση του επιτοκίου κατά 0,40% στην περίπτωση μη σύναψης ασφάλισης ΖΩΗΣ & ΜΟΑ.

4. Επιπροσθέτως, επί του υπόψη Συμφωνητικού Συνεργασίας κρίνεται σκόπιμο όπως σημειωθούν τα εξής:

α. Η εν λόγω διενεργηθείσα διαδικασία δεν συνιστά δημόσια σύμβαση κατά την έννοια του ν.4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών).

β. Η αξιοποίηση των όρων του Συμφωνητικού είναι σε εθελοντική βάση και εναπόκειται στην κρίση εκάστου ενδιαφερόμενου με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.

γ. Η Υπηρεσία επεδίωξε διά του συνημμένου Συμφωνητικού Συνεργασίας την εξασφάλιση προνομιακής πρόσβασης του Προσωπικού σε τραπεζικά-χρηματοοικονομικά προϊόντα από συγκεκριμένο Τραπεζικό Ίδρυμα που αναδείχθηκε από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει το ενδιαφερόμενο προσωπικό να απευθύνεται και στους λοιπούς παρόχους όμοιων προϊόντων/υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του με τον προσφορότερο τρόπο.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων που θα απευθυνθούν σε καταστήματα της τράπεζας για την αξιοποίηση των σχετικών όρων, παρέχονται τεχνικές οδηγίες που αφορούν στην ομαλή εκτέλεση του εν λόγω Συμφωνητικού.

Ειδικότερα, σημειώνονται τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν κάνει χρήση των προνομίων του προγενέστερου Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι είχαν πιστοποιηθεί ως δικαιούχοι αυτού, δεν απαιτείται εκ νέου να απευθυνθούν σε καταστήματα του Τραπεζικού Ιδρύματος για επανάληψη της σχετικής διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν αίρεται η δυνατότητα της Τράπεζας να αιτείται κατά περίπτωση την προσκόμιση δικαιολογητικών στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων πελατών της.

Υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι ωστόσο δεν είχαν πιστοποιηθεί ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προηγούμενου Συμφωνητικού Συνεργασίας, θα πρέπει να επισκεφθούν τραπεζικό κατάστημα προκειμένου να αιτηθούν τους όρους και να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι.

Οι Εθνοφύλακες δύναται να ωφεληθούν του συνόλου των όρων του υπόψη Συμφωνητικού Συνεργασίας, πλην των ωφελημάτων που αφορούν στον λογαριασμό μισθοδοσίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών και προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου προσωπικού, με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών/Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ και των ΓΕ, θα πρέπει να αναρτάται σχετικό ηλεκτρονικό υλικό στις ιστοσελίδες αυτών ή να προστεθεί παραπομπή/υπερσύνδεση στην οικεία ιστοσελίδα του Τραπεζικού Ιδρύματος.

ΠΗΓΗ: hellasmil.gr - armyvoice.gr

Δημοσίευση σχολίου

39 Σχόλια

 1. Ντροπή! Μόνο επί Καμμένου είχε αξία η κάρτα με 3% επιστροφές στα πάντα. Τώρα επιτόκιο καταθέσεων 0,01% . Ντροπή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ κ χρόνια με επιτόκιο 1 % σε ανοιχτά χρήματα ενώ για πελάτες εκτός ΥΠΕΘΑ με 500.000 δίνανε 0,10 καλά ήταν τότε;;;

   Διαγραφή
 2. Απορώ για ποιον λόγο υπογράφηκε η εν λόγω σύμβαση. Ειλικρινά απορώ. Σε περίοδο γενικότερης αύξησης επιτοκίων δίνει η υπόψη Τράπεζα 0,01%. Τεράστια επιτυχία όσων ενεπλάκησαν συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ κ 4 χρόνια με μηδενικά επιτόκια στην αγορα, υπήρχε επιτόκιο μισθοδοσίας 1 % κ μάλιστα σε ανοικτά χρήματα. Τότε γιατί δε γκρινιαζατε;

   Διαγραφή
  2. Τσάκαλε 19 Φεβ. 9:23:00 π.μ., είδες τους νέους όρους ή απλά μπήκες να γράψεις 'κάτι' ; Δες τους όρους αγόρι μου, τα κατήργησαν όλα...

   Διαγραφή
 3. H απόλυτη ξεφτίλα με τα νέα δεδομένα των επιτοκίων(ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ]. Διατηρούμε Λογαριασμό με ποσό 3000 ευρώ στη Τρ.Πειρ .και πετάμε σε άλλες Τράπεζες με μια επιταγή ανάληψης του υπολοίπου ποσού με προθεσμιακές καταθέσεις 1 έτους που φθάνουν σταδιακά στο τέλος του έτους έως το 3%{Δ΄Τριμ}.Το μέσο ετήσιο επιτόκιο είναι 1.25- 1.75 €} εν συγκρίσει με το 0.01% της νέας σύμβασης. Πάντως συγχαρητήρια στα σαΐνια των διαπραγματεύσεων του ΥΕΘΑ με τα τραπεζικά γεράκια της Τραπέζης.....να τους χρησιμοποιεί συχνά.!!!..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι παράγοντες που ανέλαβαν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν με την Τρ. Πειραιώς, επειδή όντως μόνο ως υποχρέωση το είδαν από ότι φαίνεται και όχι ως χρέος προς τα στελέχη, ή δεν γνωρίζουν από οικονομικά και θα πρέπει να αλλάξουν πόστο μετά από αυτό το εξευτελιστικό αποτέλεσμα που έφεραν ή κάτι άλλο «περίεργο» συμβαίνει και ας μην επεκταθούμε περισσότερο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "...που αναδείχθηκε από σχετική διαγωνιστική διαδικασία". Δηλαδή ρε αετοί εκεί στο ΥΠΕΘΑ, να φανταστούμε ότι οι υπόλοιποι που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό έδιναν 0.000001% επιτόκιο στον λογαριασμό μισθοδοσίας και 0,005% επιστροφή στην πιστωτική ενόπλων δυνάμεων ε;

  ΧΑΧΑΧΑΑΧΑΧΑ

  ευχαριστούμε managers του ΥΠΕΘΑ, να είστε καλά !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ρε τι σαΐνια διαπραγματευτές έχουμε στο ΥΠΕΘΑ μας(?), ανατρίχιασα.... 'Αρε μόνιμοι της θεσούλας τίποτε δεν σας νοιάζει τελικά, η πάρτη σας και μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πέραν από την ομολογούμενη και πασιφανή ανικανότητα, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να υπογραφεί αυτή η σύμβαση. Εκτός και εάν - δεν νομίζω δεν νομίζω- παίρνουν κάποιοι κανά πασχαλινό λαγουδάκι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ (πχ 100.000ευρώ)
  1,5% 1.275,00€ καθαρά πρόγραμμα Στα Μέτρα Σου 1.500,00€μικτά. Στη λήξη οι τόκοι αφορά την ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ενώ η Alpha Πρόοδος Plus / ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ θα σου τους δίνει ανά τρίμηνο τους τόκους(318,75ευρώ χ 4=1.275,00€)

  1,7% 1.445,00€ ΜΗΝΙΑΙΟ 1.700,00€ Χωρίς Επιβράβευση Κάθε μήνα
  Αφορά Εθνική Τράπεζα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Αγγαρεία εξετελέσθη" από τα σαΐνια οικονομικούς του υπεθα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eαν είναι Οικονομικοί Αξκοι μάλλον είναι για κλάματα!{άμεση αλλαγή ειδικότητας).Τέτοια επώδυνη σύμβαση ενώ είχαν ισχυρά κίνητρα και υποστηρικτικό υλικό συγκυριακά ευνοϊκό {αυξήσεις επιτοκίων },ούτε πρωτοετείς φοιτητές Οικονομικών Επιστημών θα υπέγραφαν!!!Πόσο μάλλον πτυχιούχοι Οικονομολόγοι...

   Διαγραφή
 10. Η Υπηρεσία επεδίωξε διά του συνημμένου Συμφωνητικού Συνεργασίας την εξασφάλιση προνομιακής πρόσβασης......Για πόσο ανόητους μας έχετε??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είναι κρίμα να μην ξέρουμε το παρασκήνιο, γιατί υπάρχει παρασκήνιο στο συμφωνητικό τραγέλαφος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΟΤΑΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Επιτέλους σωστά επιτόκια, τοσα χρονια ήταν χαμηλά κ εμείς παιρναμε 1 % σε ανοιχτά χρήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Φάτε σανό συνάδελφοι ε.ε. και ε.α. που αφού μας ξεπούλησαν την τράπεζα του ΜΤΣ μαζί με όλα τα υπάρχοντα της, τώρα μας φτύνουν και κατάμουτρα και με το πιο κατάπτυστο νομοσχέδιο που έχει έρθει ποτέ για τις ΕΔ και την so call "μέριμνα προσωπικού και στελεχών" μαζί με την πιο κατάπτυστη σύμβαση, και που ακόμη και ο νόμος των σαμαρομπενιζέλων φαντάζει "Magna Carta" μπροστά στις αθλιότητες που νομοθετούν, συμφωνούν ερήμην μας, και που "υπερψηφίζουν" με κουτσές πλειοψηφίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δηλ αν πάω εγώ στην εν λόγω τράπεζα και δεν πω ότι είμαι στις ΕΔ, θα μου δώσουν χειρότερα επιτόκια? Δεν νομίζω. Συνεπώς απλά δεν έπρεπε να υπογραφεί το συμφωνητικό, εκτός και αν υπάρχουν και άλλα στη μέση που δεν τα ξέρουμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ακομα κι ο Αθλητικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Τραχανοπλογίας (με 78 μέλη και 3.700 ευρώ στο λογαριασμό του) αν πήγαινε να διαπραγματευτεί, κάτι καλύτερο από το 0,01% επιτόκιο θα είχε καταφέρει. Μπορούν λοιπόν οι μεγάλοι "διαπραγματευτές" του ΥΕΘΑ, να μας πουν για ποιο λόγο δέχθηκαν να υπογράψουν αυτή την επαίσχυντη και ληστρική σύμβαση; Υπήρχε κάποιος λόγος να δεσμευτούν (και για δύο χρόνια μάλιστα!) απλώς για να πάρουν (κι αυτό στην καλύτερη περίπτωση....) ακριβώς τα ίδια που θα έπαιρνε κι ο πρώτος τυχόντας που θα πήγαινε μόνος του, ένας και μοναδικός, στην συγκεκριμένη τράπεζα για να καταθέσει τα 10.000 -όλα κι ολα- ευρώ του; Μπορούν λοιπόν να δώσουν την πλήρη σύμβαση στη δημοσιότητα; Μπορούν να μας πουν ποια άλλη υποχρέωση ανέλαβαν ένεκα της εν λόγω σύμβασης; Που θα τηρούνται λ.χ. τα τεράστια αποθεματικά (έστω και κάποιο μέρος τους) των Μετοχικών Ταμείων και το κεφάλαιο κινήσεως άλλων Στρατιωτικών υπηρεσιών; Για πόσα εκατομμύρια ευρώ "ζεστό χρήμα" μιλάμε και με τι επιτόκιο; Είναι αυτονόητο ότι με την συγκεκριμένη σύμβαση ουδείς στρατιωτικός (που έχει δύο δράμια μυαλό και κάποιες οικονομίες στην άκρη) θα αφήσει στο λογαριασμό του πάνω από 3000 ευρώ και αναγκαστικα θα κινηθεί προς άλλες τράπεζες. Και είναι πασιφανές ότι η συγκεκριμένη τράπεζα δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια, ούτε έδειξε το παραμικρό πραγματικό ενδιαφέρον να τους κρατήσει, κάνοντας μια λογική προσφορά. Έτσι αναγκαζόμαστε πλέον να υποθέσουμε, ότι η σύμβαση δεν υπογραφηκε επειδή η τράπεζα απέβλεπε στις καταθέσεις των στρατιωτικών, αλλά ενδεχομένως σε άλλες, πολύ περισσότερο αποδοτικές γι' αυτήν, "προβλέψεις" και "προνομίες" της εν λόγω σύμβασης. Συνεπώς ας δοθεί στη δημοσιότητα ή πλήρη σύμβαση για να κρίνουμε αντικειμενικά τι έχει συμβεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αποσύρετε από τον Απρίλιο μαζικά και αντιδραστικά τα χρήματα σας, ειδικά οι απόστρατοι που διατηρούν ανέπαφο το εφάπαξ στο λογαριασμό μισθοδοσίας τους, από τη Τράπεζα, κοροϊδία πλέον για τα περήφανα στελέχη των ΕΔ ε.ε και ε.α, Πειραιώς αρχικά σε οποιαδήποτε άλλη ληστρική συστημική Ελληνική Τράπεζα αφού δεν έχετε να χάσετε από τον Απρίλιο τίποτα πλην τη πολύτιμη αξιοπρέπεια σας!!!
  Ακολουθούν μετά τις εκλογές τα αρνητικά επιτόκια συνεπώς φάτε τα σουβλάκια και μετά επενδύστε..... στα επιδόματα χάντρες και καθρεφτάκια των Ελληνικών κυβερνήσεων από τα πολιτικά κόμματα που συντηρούνται από φαραωνικά σε ύψος απλήρωτα δάνεια των Τραπεζών!!!
  Ποιοί διοικούν αυτή την Αποικία;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Εν τέλει, τόσο αξίζουν τα ένδοξα στρατα; 2 δραχμουλες και να προσκυνούν; Και επίσημα πλέον! Γιατί ο καθένας έχει, αυτό που του αξίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και αναρωτιέμαι; Μετά από αυτή την επιτυχία, Μήπως, να στείλουμε τους πεφωτισμένους διαπραγματευτές του υπουργείου να διαπραγματευτούν και με τον κ. Εργντογάν τα συμφέροντα του τόπου; Μια σκέψη!

   Διαγραφή
 19. Μάλλον μας θεωρούν πάρα πολύ ηλίθιους. Εννοείται ότι θα πάρω τα χρήματά μου από την Πειραιώς, εκτός από 3000 Ευρώ. Αν το κάνουμε όλοι, τότε θα καταλάβει και η τράπεζα ότι έχουμε δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΡΕΕΕΕΕ από σφαλιάρα σε σφαλιάρα μας πάνε ρεεεειιιι !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αποσύρετε τα χρήματα σας από την Τράπεζα Πειραιώς! Αφού δεν μας έχοουν ανάγκη δεν θα τους πειράξει.
  Υγ: Την επόμενη φορά βάλτε έναν ιδιώτη να διαπραγματευθεί, οι του (Ο) μάλλον βιάζονταν να κλείσουν τις υπερπροσφορές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΑΝΏΝΥΜΟΣ

  Απορώ για ποιον λόγο υπογράφηκε η εν λόγω σύμβαση. Σε περίοδο γενικότερης αύξησης επιτοκίων δίνει η Τράπεζα 0,01%. Τεράστια επιτυχία θα έπρεπε όλη η ιεραρχία να θέση βέτο και να στήριξε τα στελέχη τις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 23. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ 3000 ΕΥΡΩ.ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Θα απισυρουμε τις καταθεσεις.Τα κορόιδα πεθαναν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Να γελάει ο κόσμος είναι!ολοι να φύγουμε απο την Πειραιώς να τιμωρήσουμε την τράπεζα κ το υπουργείο για αυτήν την συμφωνία κοροιδια!ακομα κ η κάρτα payzy της κοσμοτε δίνει 1%επιστροφή σε ολες τις αγορές κ η υποτιθέμενη προνομιακή κάρτα του υπουργείου εθνικής αμυνας δίνει 0,5 .ακομα κ τα yellows συμφέρουν καλύτερα. Ντροπή τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αυτή η συμφωνία κοροιδια είναι φανερό οτι είναι προνομιακή για την τράπεζα κ οχι για τα στελέχη

  ΑπάντησηΔιαγραφή