Ανακρίβειες-λάθη στον επανυπολογισμό Συντάξεων & Προσωπικής Διαφοράς Αποστράτων–Τι συμβαίνει-Ερώτηση στη ΒτΕ

Ανακρίβειες-λάθη στον επανυπολογισμό Συντάξεων & Προσωπικής Διαφοράς Αποστράτων–Τι συμβαίνει-Ερώτηση στη ΒτΕ

Κατατέθηκε Ερώτηση (Αρ. πρωτ.1621/10-01-23) στη Βουλή από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τίτλο «Ανακρίβειες και λάθη κατά τον επαναϋπολογισμό των Συντάξεων των απόστρατων Αξιωματικών», προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να συμβάλλουνε στην αποκατάσταση της υπόψη αδικίας που συνάδει με την οικονομική στήριξη των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 29 του ν.4670/2020 προβλέφθηκε η διαδικασία του επαναϋπολογισμού των συντάξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα αποφασίσθηκε ο επαναϋπολογισμός του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει των νέων συντελεστών αναπλήρωσης του ν.4670/2020 για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Ο υπολογισμός βάσει των συντελεστών αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του ν.4387/2016 προβλέφθηκε στην εγκύκλιο του ΥΠΕΚΥΠ με Α.Π. 15982/2020 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Η δε αναπροσαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιήθηκε βάσει των στοιχείων επί των οποίων πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επαναϋπολογισμός και αναπροσαρμογή του διαστήματος από 13.05.2016 έως 30.09.2019.

Σύμφωνα δε με όσα προβλέφθησαν, προκειμένου να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019 σύνταξη, έγινε σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης. Η δε σύγκριση των ποσών αυτών διενεργήθηκε μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.

Ωστόσο, κατά τη διενέργεια του επαναϋπολογισμού παρατηρηθήκαν πολλαπλά λάθη και ανακρίβειες τόσο στα συντάξιμα χρόνια των συνταξιούχων όσο και στον υπολογισμό των κρατήσεων.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις συνταξιούχων κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν στα ενημερωτικά Σημειώματα πληρωμής Σύνταξης που έλαβαν τα έξης λάθη:

Διαφοροποιήσεις στα ποσά των κρατήσεων για την ίδια χρονική περίοδο

Χαρακτηριστική περίπτωση συνταξιούχου όπου οι κρατήσεις του με βάση το ν.4093/12 ανέρχονταν στα 165,10 ευρώ, εν συνεχεία σε επόμενο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ανέρχονταν στα 163,84 ευρώ και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι η διαφορά από τις κρατήσεις παρακρατήθηκε από την ανταποδοτική σύνταξη.

Σε άλλη δε περίπτωση, η διαφορά του ποσών των κρατήσεων του ν.4024/2011 ανέρχεται σε πάνω από 100 ευρώ, αφού στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2022 αναφέρεται ότι το 2018 η εν λόγω κράτηση ανέρχονταν στα 31,61 ευρώ και σε σημείωμα σύνταξης Δεκεμβρίου έτους 2018 η εν λόγω κράτηση ανέρχονταν στα 143,22 ευρώ.

Διαφορά στα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού αύξησης

Το λάθος «κρύβεται» στα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού αύξησης της σύνταξης. Μπορεί το χρηματικό λάθος να είναι μικρό για τον συνταξιούχο, για τον ΕΦΚΑ όμως είναι ένα πολύ μεγάλο ανέξοδο έσοδο.

Πραγματικό παράδειγμα

(α) Η ανταποδοτική σύνταξη συνταξιούχου ανέρχεται στα 1.219,4465 ευρώ και όχι στα 1216,48 ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, καθόσον το ποσοστό της αύξησής του ανέρχεται στο 50,78361%, ήτοι υπάρχει απώλεια 2,9665 ευρώ.

(β) Η νέα αρνητική προσωπική διαφορά του ανέρχεται στα -122,65 ευρώ και όχι στα 108,04 ευρώ που αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό πληρωμής σύνταξης, ήτοι υπάρχει απώλεια 14,61 ευρώ και Συνολική απώλεια 17,5765 ευρώ.

Λάθη στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς

(α) Η νέα προσωπική διαφορά συνταξιούχου είναι αρνητική και ανέρχεται στα -5,30 ευρώ και όχι στα +46,41 ευρώ που αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό πληρωμής σύνταξης, ήτοι υπάρχει απώλεια 51,71 ευρώ.

(β) Ο υπολογισμός που πραγματοποιήθηκε αφαιρώντας τα προ φόρου ποσά του Δεκεμβρίου 2018 (1η στήλη του μηνιαίου ενημερωτικού συντάξεως) με το ποσό που εμφανίζεται από το έτος 2020 και εντεύθεν, δεν προβλέπεται από το ν.4670/2020, που στο άρθρο 25 αναγράφει πως: «Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υπολογίζονται εκ νέου από 1.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.»

Επίσης η: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ - ΝΕΟ ΠΟΣΟ) εμφανίζεται στην 2η και 3η στήλη και όταν ο συνταξιούχος προβεί στην αφαίρεση μεταξύ αυτών των ποσών θα διαπιστώσει ότι δεν αφαιρείται όλο το ποσό της νέας αύξησης, αλλά μικρότερο.

Λάθη στη βάση υπολογισμού των συντάξεων

Ο ν.4670/2020 υπολογίζει ως βάση επανυπολογισμού αυτή που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα Ιανουαρίου 2019 (ν.4387/16) και όχι αυτή του Δεκεμβρίου 2018. Τα στοιχεία βρίσκονται στη 2η σελίδα του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης.

«Εξαφανίζεται» μέρος της προσωπικής διαφοράς

Πραγματικό παράδειγμα:

(α) Η νέα ανταποδοτική σύνταξη, αυξήθηκε κατά 162,80 ευρώ και από τα 1.041,43 ανήλθε στα 1.204,23 ευρώ. Εάν από την προκύψασα αύξηση αφαιρέσουμε τη θετική προσωπική διαφορά, ύψους +101,85 ευρώ, που είχε υπολογισθεί με το ν.4387/16 το τελικό καθαρό ποσό αύξησης ανέρχεται στα -60,95 ευρώ.

(β) Στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης, η αρνητική προσωπική διαφορά ανέρχεται στα -30,30 ευρώ και όχι στα -60,95ευρώ, όπως έπρεπε να είναι. Το ποσό που έχει αφαιρεθεί είναι -30,65 ευρώ.

(γ) Τον Δεκέμβριο του 2018, το προ φόρου ποσό σύνταξης, με υπολογισμό/σύγκριση βάσει της παρ. 2α, άρθρου 14 (παλαιό ποσό), ήταν 1.409,81 ευρώ και όχι 1.417, 85 ευρώ, που αναγράφεται εσφαλμένα στο μηνιαίο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Συνολική απώλεια 8,04 ευρώ.

(δ) Η νέα συνολική αρνητική προσωπική διαφορά, σύμφωνα με τα 1(β) και 1(γ) είναι -68,99 ευρώ.

(ε) Η ετήσια αύξηση στη σύνταξη θα έπρεπε να είναι 13,798 ευρώ και όχι στα 6,06 ευρώ που λανθασμένα έχει υπολογισθεί.

Διαφορά στα έτη ασφάλισης

Επίσης, στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Οκτωβρίου 2022 συνταξιούχου αναφέρεται ότι ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης του συνταξιούχου ήταν 30 έτη και 1 μήνας και 27 ημέρες, ενώ στην πραγματικότητα είναι 33 έτη.

Εν προκειμένω, παρατηρήθηκε η διαφορά στα συντάξιμα έτη, διότι σταμάτησε άδικα να προσμετράται ο πλασματικός χρόνος των 3 ετών που αφορά σε όσους απόστρατους έχουν καταταχθεί πριν τις 31-2-1995, αφού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ.169/2007 (Α' 210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Αναδρομικά από επαναϋπολογισμό με ν.4670/20

Τέλος, παρατηρείται να μην έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με το ν.4670/20 σε μεγάλο αριθμό αποστράτων παρότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την απόδοση σε άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. [σχετική ανακοίνωση ΠΟΣ με αριθμό 136 /16-9-22 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)].

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή, υπάρχει πληθώρα συνταξιούχων απόστρατων Αξιωματικών, οι οποίοι κατά των επαναϋπολογισμό της σύνταξής τους, όχι μόνο δεν έλαβαν το πραγματικό ποσό της σύνταξης που δικαιούνται, αλλά αντίθετα αδικούνται καθημερινά με ανακρίβειες τόσο στα ποσά των κρατήσεων που ελήφθησαν υπόψη κατά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεών τους όσο και κατά την προσμέτρηση του πραγματικού χρόνου ασφάλισής τους.

Επειδή, οι όποιες στρεβλώσεις θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα.

Επειδή δεν έχουν καταβληθεί τα αναδρομικά του ν.4670/20 σε όλους τους δικαιούχους αποστράτους.

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την αποκατάσταση των σφαλμάτων και για την απόδοση των πραγματικών ποσών σύνταξης που οι απόστρατοι Αξιωματικοί δικαιούνται να λάβουν;

2. Είναι στις προθέσεις σας να συνεχίσει να προσμετράται ο πλασματικός χρόνος των 3 ετών που αφορά σε όσους απόστρατους έχουν καταταχθεί πριν την 31-2-1995, αφού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ.169/2007 (Α' 210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας;

3. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με βάση το ν.4670/20 σε μερίδα αποστράτων; Πότε θα αποδοθούν αυτά στους δικαιούχους;

Δημοσίευση σχολίου

15 Σχόλια

 1. Όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές ,τόσο ξαφνικά θα θυμούνται τους στρατιωτικούς εα ή ακόμη κ τους εε,για να μην παρεξηγηθω. Μόλις περάσουν οι εκλογές ,θα μας ξανά θυμηθούν μετά απο 4 χρόνια ,ως συνήθως κ ερωτω? Που ήταν το κιναλ κ το.οποιοδήποτε κόμα,τόσα χρόνια? Που ήταν το κιναλ ,που ψήφιζε τις τόσες μειώσεις απο το '10 μέχρι σήμερα ? Το μόνο που ξέρει είναι να ψηφίζουν το πούλημα της Μακεδονίας μας κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. άλλα λόγια να αγαπιόμαστε! ο Μανωλάκος δεν θα κάνει κίνηση καμιά βδομάδα πριν ή μετά (LOL) τις εκλογές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΓΑΛΑΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΣΟΠΟΚΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΑ ΔΕ 3 ΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΞΑΦΑΝΗΣΤΙΚΑΝ ΕΛΕΩΣ ΟΛΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωχχ το μάτι μου! Φιλικά..ζήτα διαγραφή του σχόλιου σου και γράψτο σωστά.

   Διαγραφή
 4. Αυτοί που γράφουν ότι θα εκδικηθούν διά της κάλπης, να γνωρίζουν ότι από το 2010 και μετά, όσοι κυβέρνησαν κυριολεκτικά μας "έθαψαν". Και αυτός που έβαλε την μεγάλη ταφόπλακα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.Για αυτό τώρα στην κάλπη πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά τι θα ψηφίσουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο θεμα της προσωπικης διαφορας τα δυο μεγαλα κομματα συμφωνουν ή οχι? Συμφωνουν! Οτι εκανε ο Κατρουγκαλος με τον ν. 4387/2016 καπως το βελτιωσε ο Βρουτσης με τον νομο 4670/2020 . Αρα οσο μαυρο και να φανε αυτο ΔΕΝ αλλαζει.

   Διαγραφή
 5. 11:06:00 φυσικά όσο και μαύρο να φάνε δεν θα αλλάξει τίποτα.Αλλα όποιο κόμμα και να βγει πρώτο (από τα τρία μεγάλα, αυτοδυναμία δεν θα έχει κανείς), όλοι αυτοί μας ισοπέδωσαν.Να ξεκινήσουμε από ασφαλιστικό, μειώσεις, συνταξιοδοτικό κλπ. Μικρό κόμμα που δεν κυβέρνησε, δεν θα γίνει μεγάλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λάθος Κύριε δεν τα βελτίωσε ο ΒΡΟΥΤΣΗΣ απλά συμμορφώθηκε με απόφαση του ΣΤΕ που είχαμε προσφύγει και μας δικαίωσε. Δεν μας έδωσαν ούτε θα μας δόσουν τίποτα αυτοβούλως. Δεν τους περισσεύουν για εμάς .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Πολλες δικαστικές αποφάσεις έχουν βγει και περιμένουν στα συρτάρια.

   Διαγραφή
 7. Εχω ενημερωτικό σύνταξης π.χ. ΔΕΚ/2022
  Πως υπολογίζεται το ποσοστό αναπλήρωσης με τα αυξημένα ποσοστά Ν4670/20(Βρούτσης) ,για να υπολογιστεί μετά το ποσό της Ανταποδοτικής σύνταξης.
  Π.χ. με συντάξιμο χρόνο 34-9-16 και συντάξιμο μισθό 2.129,26 ευρώ.
  Υπόψιν
  Α)όταν το τρίτο δεκαδικό είναι 0,1,2,3,4 το δεύτερο δεκαδικό παραμένει ΙΔΙΟ.
  Β)όταν το τρίτο δεκαδικό είναι 5,6,7,8,9 το δεύτερο δεκαδικό ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ στο επόμενο.
  Γ)για κάθε χρονική περίοδο η ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ γίνεται ξεχωριστά και ΜΕΤΑ πρόσθεση σύνολο.
  Δ)το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης έχει πάντα ΕΩΣ δύο δεκαδικά ψηφία ( ΑΡ.ΠΡΩΤ. Φ 80000/οικ.15982/596 από 7-12-2020 Υπουργείο Εργασίας).
  Αρα
  Α)34 έτη=34,81%
  Β)9/12 Χ100Χ 2,50%=1,875% στρογγυλοποίηση 1,88%
  Γ)16/365 Χ100Χ2,50%=0,109589% στρογγυλοποίηση 0,11%
  Τελικό ποσοστό αναπλήρωσης σύνολο 34,81συν 1,88συν 0,11=34,80%
  Αρα 2.129,26 Χ 34,80%= 783,5824 ευρώ στρογγυλοποίηση 783,58 ευρω η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ σύνταξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν υπάρχουν λάθη. Υπάρχει μόνο προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου, η οποία δεν καταργήθηκε από την ΝουΔου, καθώς και 3 έτη Κονδύλη τα οποία καταργήθηκαν ως δια μαγείας πάλι από τον Κατρούγκαλο και δεν συμπεριλήφθηκαν έστω μερικώς στον Συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας. Τα δε τελευταία τρία έτη, τα οποία ΔΕΝ αφορούν ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ, δεν πρόσθεσε ο Σταϊκούρας στις σωτήριες παρεμβάσεις του. Ο χαμηλόβαθμος και χαμηλοσυνταξιούχος στρατιωτικός των 900, έφαγε πάλι πόρτα. Την ίδια πόρτα θα φάνε και στις εκλογές. Για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και ένα συμπληρωματικό εφάπαξ το οποίο εκκρεμεί, με ή χωρίς αγωγές. Εφόσον κύριοι άριστοι διατυμπανίζετε ότι βγήκαμε από την κρίση, οφείλετε να το επιστρέψετε στους δικαιούχους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Στο δική μου περίπτωση η ανταποδοτική Παλαιά με την ανταποδοτική νέα έχουν κράτηση 6€ παραπάνω στην προσωπική διαφορά και δεν μπορο να βρω άκρη που να απευθυνθω όλα είναι και γίνονται απρόσωπα γι'αυτό μαύρο στον μαυρογιαλουρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή