Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων Ιπταμένων 2023

Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων Ιπταμένων 2023

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2023, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους Ιπτάμενους ως εξής:

1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, τους:

α. Κωνσταντίνο Καραβλίδη του Παναγιώτη
β. Δημήτριο Γιαννόπουλο του Αντωνίου
γ. Νικόλαο Γιαπράκα του Παναγιώτη
δ. Ματθαίο Κανουπάκη του Εμμανουήλ
ε. Σπυρίδωνα Καρούμπαλη του Ιωάννη

2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, τους:

α. Αθανάσιο Μπινιάρη του Δημητρίου
β. Ανδρέα Ανδρεάδη του Συμεών
γ. Δημήτριο Μήτρου του Χρήστου
δ. Θωμάς Κοκορόσκο του Βελησσαρίου
ε. Γεώργιο Ανεψιού του Σπυρίδωνα
στ. Απόστολο Καστώρη του Ζήση
ζ. Χρήστο Τσιώμο του Ηλία
η. Δημήτριο Δημάκη του Εμμανουήλ
θ. Μιλτιάδη Φακίτσα του Ταξιάρχη
ι. Κίμωνα Χυτήρη του Τηλέμαχου
ια. Ευστράτιο Βακερλή του Γεωργίου
ιβ. Ιωάννη Βάσσο του Νικολάου
ιγ. Παναγιώτη Κρίκη του Νικολάου
ιδ. Στέφανο Γκαλίτσιο του Φωτίου
ιε. Κυριάκο Δημητράκουλα του Δημητρίου
ιστ. Γεώργιο Κουτσουρά του Δημητρίου
ιζ. Σωτήριο Παπαχρήστο του Αλέξανδρου
ιη. Ελευθέριο Ζέπο του Ανδρέα
ιθ. Θεόδωρο Τσάμογλου του Γεωργίου
κ. Υπηρεσίας Εδάφους Χρήστο Ροντήρη του Κωνσταντίνου
κα. Ανδρέα Μαρίνο του Ευστρατίου
κβ. Μάριο Βλάχου του Θωμά
κγ. Χρήστο Οικονόμου του Δημητρίου
κδ. Ηρακλή Κοντοδιό του Περικλή
κε. Γρηγόριο Διόλατζη του Παναγιώτη
κστ. Ξενοφώντα Χασούρα του Ιωάννη

3. Προάγουμε για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 του ν.δ 1400/1973, 13 παρ. 3 περ.γ, 16 παρ. 3, 6, 20 παρ.1, 3 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Σμήναρχους Ιπτάμενους:

α. Κωνσταντίνο Καραβλίδη του Παναγιώτη
β. Δημήτριο Γιαννόπουλο του Αντωνίου
γ. Νικόλαο Γιαπράκα του Παναγιώτη
δ. Ματθαίο Κανουπάκη του Εμμανουήλ
ε. Σπυρίδωνα Καρούμπαλη του Ιωάννη

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια