ΓΕΣ: Ποιοι Υπολοχαγοί Όπλων μετατάσσονται στο Γεωγραφικό Σώμα του Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Μετάταξη Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων
στο Γεωγραφικό Σώμα του Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ8Σ36-8ΘΒ ΕΔΥΕΘΑ: 221

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1013/1971 και τα άρθρα 1, 2 και 3 του β.δ. 628/72, από τα όπλα που ανήκουν, στο Γεωγραφικό Σώμα του Στρατού Ξηράς τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια