Επίδομα έως 930€ ακαθάριστα ετησίως στις ΕΔ από τα «Νυχτερινά»–Στα... σκαριά νέο μισθολόγιο για Στρατιωτικούς

Επίδομα έως 930€ ακαθάριστα ετησίως στις ΕΔ από τα «Νυχτερινά»–Στα... σκαριά νέο μισθολόγιο για Στρατιωτικούς

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2023 ΤΑ «ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ» ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 6 ΗΕΕ

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 16/12/2022 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΪΤΣΑΚΗΣ - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Την καταβολή αποζημιώσεων νυχτερινής απασχόλησης συνολικού ύψους 24,55 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει για χιλιάδες αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Αμυνας Νικολάου Παναγιωτοπούλου, που έχει ήδη ψηφιστεί αλλά δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ΚΥΑ Φ.840/134808/Σ.21822/14-12-22.

Τα ακαθάριστα ποσά που προβλέπει η απόφαση κυμαίνονται κατ’ ανώτατο όριο από 13,85 έως και 77,56 ευρώ το μήνα ή από 166,20 ευρώ έως 930,72 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τις ώρες νυχτερινής υπηρεσίας κάθε στρατιωτικού, και θα καταβάλλονται από την 1η-1-2023. Η καταβολή τους στους δικαιούχους στρατιωτικούς του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά από το νέο έτος, καθώς επί 6 χρόνια, κατά το διάστημα 2017-2022, το Δημόσιο αρνείτο, για δημοσιονομικούς λόγους, να εφαρμόσει τη σχετική διάταξη της περιπτώσεως β' της παραγράφου Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 για τα ειδικά μισθολόγια των στελεχών ΕΔ, βάσει της οποίας οι αποζημιώσεις αυτές θα έπρεπε να καταβάλλονται από την 1η-1-2017.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Δείτε την ΚΥΑ για νυχτερινά Στρατιωτικών–Όροι-Προϋποθέσεις-Διαδικασία καταβολής–Σε ποιους δεν καταβάλλεται

Στα... σκαριά

Σύμφωνα εξάλλου με τα όσα ανέφερε χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, τα συναρμόδια υπουργεία καταρτίζουν νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ σύντομα τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρόκειται να λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες χρήματα που θα αντιστοιχούν σε οδοιπορικά έξι ημερών.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την κοινή υπουργική απόφαση που φέρει τον τίτλο «Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»:

1. Η ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού του 2023 από την καταβολή των αποζημιώσεων νυκτερινής απασχόλησης στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων υπολογίζεται σε 24.552.823 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 14.591.430 ευρώ θα διατεθούν για τους στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς, τα 5.730.576 ευρώ θα διατεθούν για τους στρατιωτικούς του Πολεμικού Ναυτικού και τα 4.230.817 ευρώ για τους στρατιωτικούς της Πολεμικής Αεροπορίας.

2. Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης ύψους δυο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες (στο εξής: ειδική αποζημίωση) καθορίζεται ως εξής:

Στις είκοσι οκτώ (28) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν από πέντε (5) και άνω υπηρεσίες το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μπορεί να φθάσει τα 77,56 ευρώ το μήνα (2,77 ευρώ ανά ώρα x 28 ώρες) ή τα 930,72 ευρώ το χρόνο (77,52 ευρώ το μήνα x 12 μήνες).

Στις είκοσι μία (21) ώρες για στελέχη που εκτελούν τέσσερις (4) υπηρεσίες το μήνα. Δηλαδή, για την κατηγορία αυτή, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μπορεί να φθάσει τα 58,17 ευρώ το μήνα (2,77 ευρώ ανά ώρα x 21 ώρες) ή τα 698,04 ευρώ το χρόνο (58,17 ευρώ το μήνα x 12 μήνες).

Στις δεκαπέντε (15) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν τρεις (3) υπηρεσίες το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μπορεί φθάσει τα 41,55 ευρώ το μήνα (2,77 ευρώ ανά ώρα x 15 ώρες) ή τα 498,60 ευρώ το χρόνο (41,55 ευρώ μήνα x 12 μήνες).

Στις δέκα (10) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν δύο (2) υπηρεσίες το μήνα. Δηλαδή, γι' αυτή την κατηγορία, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μπορεί να φθάσει τα 70 ευρώ το μήνα (2,77 ευρώ ώρα x 10 ώρες) ή τα 332,40 ευρώ το χρόνο (27,70 ευρώ το μήνα x2 μήνες).

Στις πέντε (5) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν μία (1) υπηρεσία το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μπορεί να φθάσει 3,85 ευρώ το μήνα (2,77 ευρώ ώρα x 5 ώρες) ή τα 166,20 ευρώ το χρόνο (13,85 ευρώ το μήνα x 12 μήνες).

Στις τέσσερις (4) ώρες για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που εκτελούν μία (1) υπηρεσία το τρίμηνο.

3. Οι αποζημιούμενες ώρες νυχτερινής εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τις 738.653 κατά μήνα, ήτοι τις 438.972 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ, τις 172.400 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ και τις 127.281 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ.

4. Η ειδική αποζημίωση χορηγείται στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. για νυχτερινή απασχόληση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εικοσιτετράωρης διατεταγμένης υπηρεσίας με διανυκτέρευση.

5. Ως νυχτερινή απασχόληση νοείται η εργασία που παρέχεται μεταξύ 22:00 μ.μ. και 06:00 π.μ.

ΟΙ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Η ΕΙΔΙΚΗ αποζημίωση δεν καταβάλλεται:

Στους υπηρετούντες ή εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό.

Στους μετακινούμενους για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.

Στους μαθητές Παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ., που εκτελούν υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή πολεμικής αποστρατείας, στους δόκιμους έφεδρους Αξιωματικούς και τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.

Στους συμμετέχοντες σε ασκήσεις, νυκτερινές εκπαιδεύσεις και λοιπές έκτακτες δραστηριότητες στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και σε έκτακτες υπηρεσίες διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετράωρου που περιλαμβάνουν νυχτερινή απασχόληση.

Στα στελέχη που εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, για εργασία που παρέχουν στο πλαίσιο του νυχτερινού τους ωραρίου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, στην αρχή κάθε μήνα όλες οι Μονάδες ή Υπηρεσίες των ΕΔ υποβάλλουν στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις μεταβολές μισθοδοσίας του στρατιωτικού προσωπικού εκάστου Κλάδου ονομαστικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο της οικείας Μονάδας ή Υπηρεσίας ή τον νόμιμό αναπληρωτή του, με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις εικοσιτετράωρες υπηρεσίες με διανυκτέρευση που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

Η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους βάσει των μισθολογικών καταστάσεων μαζί με τις λοιπές αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού.

Δημοσίευση σχολίου

11 Σχόλια

 1. AXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάρα πολλά για να τρως panini και να παίζεις με το κινητό!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στα σκαριά είναι η ψήφος μας και θα είναι ψήφος οργής και αγανάκτησης. Αν βρείτε άλλον εργαζόμενο, έστω αλλοδαπό, να δουλεύει 22:00 - 06:00 από αυτές τις 8 ώρες να αμοίβεται για τις 5 και για αυτές τις 5 να λαμβάνει 12,50 τότε θα κάνω εγώ λάθος. Αλλά εάν δεν βρείτε να βγείτε και να πείτε ότι μας έχουν χειρότερα και από αλλοδαπούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άλλος ένας ''φωστήρας'' που θα θεσπίσει νέο μισθολόγιο για τις Ε.Δ. Πωλητή μαρμάρων, ώρα να μας αδειάσεις τη γωνιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. https://www.kranosgr.com/πομενσ-όχι-στην-απαξίωση-του-στρατιωτ/
  https://www.kranosgr.com/π-ο-ε-σ-προς-υεθα-και-υποικ-καταβολή-απο/
  κκ της ΠΟΕΣ και της ΠΟΜΕΝΣ δυστυχώς αποτύχατε. Είναι αργά για δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Τα γνωρίζατε πολύ πριν διαρρεύσουν και δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Δεν μιλάμε για ΓΕΕΘΑ και ΓΔΟΣΥ αυτοί είναι και με τη βούλα ανίκανοι για διεκδικήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Νυχτερινή εργασία 8 ώρες πάνω κάτω 10€.....Ούτε στη Σοβιετα του 1970 δεν γίνονταν αυτά..... Μπράβο Παναγιωτόπουλε.....Ούτε ο πιο ταλαίπωρος μετανάστης δεν δουλεύει 15:00-06:00 της επόμενης με 10€ προτιμά να λιαζεται και να παίρνει επιδόματα.....οι καραβαναδες θα το κάνουν όμως.... αρκεί που έγινε ταγματάρχης ο τύπος της τάξης 95 που έστειλε την σιχαμερή ευχαριστήρια επιστολή στον ΥΕΘΑ.... Ερντογάν ρίξε τον πύραυλο που λες και μην αφήσεις τίποτα όρθιο,ξεκινά από το ΥΠΕΘΑ.....δεν υπάρχει σωτηρία στο στρατό του Ελλαδισταν. Μας εγκλωβίσατε 40 χρόνια στο χειρότερο ίδρυμα,πράγμα που δεν συμβαίνει σε καμία μα καμία χώρα του πλανήτη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και πάλι,δε συγκρίνονται με τα νυχτερινά που παίρνουν στην κανονική ροή οι αστυνομικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στη Γερμανία μου έλεγε ο παππούς μου, όταν μια δουλειά δε μας άρεσε ή δε μας πλήρωνε καλά, την αλλάζαμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν είναι ΚΥΑ ,είναι ΚΟΡΟΪΔΊΑ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΧΙΆ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ.
  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΗΧΗΡΩ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ.
  ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΟΝΈΣΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι ενώσεις φτιάχτηκαν από τους ΑΣΣΥ και τους ΕΜΘ για την πάρτη τους απ ότι φαίνεται..., ΌΛΟΙ οι ΕΠΟΠ θα έπρεπε από χθες! Να είχαν αποχωρίσει από αυτές και να οργανωθούν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή