Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Προεδρικών Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: ΩΧΡΕ6-7ΧΞ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2439/1996:

α. Το από 14.03.2013 π.δ. (Γ΄ 321), με θέμα «Κύρωση πινάκων εκτάκτων κρίσεων έτους 2013 και προαγωγή Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα έκτακτης κρίσης στο βαθμό του Πλοιάρχου, για το έτος 2013, ως «Προακτέος κατ’ εκλογή» και στην προαγωγή στο βαθμό Αρχιπλοιάρχου, του...

β. Το από 04.03.2016 π.δ. (Γ΄ 206), με θέμα «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2016-17 και προαγωγή Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης στο βαθμό του Πλοιάρχου, για το έτος 2016-2017, ως «Διατηρητέοι», των παρακάτω Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού:...

θ. Το από 29.03.2019 π.δ. (Γ΄ 625), με θέμα «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2019-20 και προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), για το έτος 2019-2020, ως «Μη Διατηρητέοι» και στην προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου, των παρακάτω Πλοιάρχων ε.α. Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια