Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων & Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων & Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 96ΨΒ6-Τ2Ι ΕΔΥΕΘΑ: 183

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια