Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΟΜΓ6-ΜΡΔ ΕΔΥΕΘΑ: 144/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε:

β. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 03-08-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

ζ. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 23-07-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

ιδ. Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-06-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια