Υποχρεωτική μετάθεση στελεχών ΕΔ στον τόπο προτίμησης τους με παρέλευση 30 ετών πραγματικής υπηρεσίας

Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών. Λύσεις υπάρχουν

Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-Αρχηγούς ΓΕ-Βουλευτές με το οποίο προτείνει όπως θεσμοθετήσει, ει δυνατόν στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους, με την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

1. Σε συνέχεια του (θ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), τη προ μηνών (18 Φεβ 2022) ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (18 Φεβ 22), καθώς και της πρόσφατης ανακοίνωσης της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εν όψη της 86ης Δ.Ε.Θ (05 Σεπ 22), επανέρχεται στο φλέγον θέμα που αφορά όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό της Παραμετροποίησης των Κριτηρίων Μεταθέσεων, για να αναδείξει την αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης ειδικής μεταθετικότητας, με κριτήριο τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους με την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

2. Προς επίρρωση της αναγκαιότητας θεσμοθέτησης της ανωτέρω νομοθετικής πρόβλεψης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και στην αναγκαία ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο έχει μειωθεί εξαιτίας των μισθολογικών περικοπών και της αύξησης του κόστους ζωής, αφενός διότι οι συχνές μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την δυνατότητα μόνιμης εργασιακής απασχόλησης στους συζύγους των στελεχών, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, αφετέρου θα δίνεται η δυνατότητα στο στρατιωτικό προσωπικό απόκτησης μόνιμης κατοικίας, διασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες σταθερότητας στους κόλπους της οικογένειας.

3. Επιπροσθέτως, αποτελεί κοινή διαπίστωσή, ότι οι συχνές μεταθέσεις που αναπόφευκτα επιφέρουν αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών. H μετακίνηση της οικογένειας, που συνήθως διαδραματίζεται κάτω από συνθήκες απότομης αποσύνδεσης και αποκοπής του παιδιού από το οικείο περιβάλλον, προκαλεί σε μεγάλο αριθμό παιδιών θλίψη και επιπλέον η απώλεια φίλων προξενεί αγωνία στα παιδιά, κατά κύριο λόγο στα πιο εσωστρεφή, που αναρωτιούνται εάν στο νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να διαβιώσουν, θα καταφέρουν να αποκτήσουν ξανά καινούργιες παρέες. Ας προστεθεί ότι μία μετακίνηση, συνεπάγεται την απώλεια του οικείου περιβάλλοντος ή και της ρουτίνας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα συνήθως πολύ διαφορετικό σχολικό περιβάλλον, με νέα κουλτούρα, συνήθειες και πρόγραμμα ενώ επιπλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφοροποιήσεις στην καθημερινότητα, τόσο του σχολείου όσο και του σπιτιού, αφού σε κάποιες περιπτώσεις, παύουν να υφίστανται διευκολύνσεις στην οικογένεια, όπως η φύλαξη των παιδιών από συγγενικά πρόσωπα.

4. Συνέπειες των ανωτέρω εκτεθέντων, αποτελεί ο ισχυρός κλονισμός του έγγαμου βίου και η διατάραξη της οικογενειακής συνοχής, με επακόλουθο σε ικανό αριθμό οικογενειών, την λύση του γάμου. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένο να αναφερθούμε στις συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα τέκνα του στρατιωτικού προσωπικού, που εκδηλώνονται συνήθως με φαινόμενα διαταρακτικής συμπεριφοράς, με πτώση της σχολικής επίδοσης, καθώς και σωματικά συμπτώματα (σωματοποίηση του στρες), τα οποία συντελούν αρνητικά στη μάθηση και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

5. Ακόμη, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε τις ιδιαίτερες συνέπειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης με εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα (μουσικά, καλλιτεχνικά, πρότυπα – πειραματικά σχολεία). Τα ανωτέρω δημόσια σχολεία δεν υφίστανται σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα μία μετακίνηση της οικογένειας, θα στοίχιζε αφενός την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αφετέρου μία άρδην αλλαγή του επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδιαίτερα για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολικών μονάδων.

6. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την οικονομική επιβάρυνση, καθώς και την ψυχολογική και σωματική καταπόνηση που καλείται να επωμισθεί το στέλεχος και η οικογένεια του, προκειμένου στα πλαίσια της μετάθεσης του, να υλοποιήσει την μετακίνηση της οικογένειας, την ανεύρεση νέας κατοικίας, καθώς και την μεταφορά της οικοσκευής. Ας προστεθεί ότι τα έξοδα μεταθέσεως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται στο ΠΔ 200/1993, το οποίο δεν έχει εισέτι αναθεωρηθεί, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σημερινές αυξημένες οικονομικές ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το κόστος μεταφοράς της οικοσκευής μιας τετραμελής οικογένειας για το έτος 2022, είναι αυξημένο κατά 20%, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2021.

7. Συν τοις άλλοις, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι κεφαλαιώδους σημασίας αποτελεί το γεγονός, ότι σύμφωνα με το Ν.3865/2010 (άρθρο 20§4), αυξήθηκε το όριο συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και μετά, στα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας και ακολούθως εναρμονίστηκε με το Ν.3883/10 το καθεστώς της υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Απότοκο της ανωτέρω επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, απόρροια των προβλέψεων του (α) σχετικού, ήτοι την δυνητική μετακίνηση του προσωπικού ανά τρία (3) έτη, το στέλεχος δύναται να υλοποιήσει ικανό αριθμό μεταθέσεων, έως τον ευδόκιμο τερματισμό της σταδιοδρομίας του.

8. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθώς και την προστασία του θεσμού της οικογένειας από το Κράτος, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, (άρθρο 21§4 του Συντάγματος της Ελλάδας), προτείνει στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως θεσμοθετήσει, ει δυνατόν στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους, με την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

9. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με τα (β), (γ), (δ), (στ) (ζ) και (η) σχετικά έγγραφά μας:

(β) σχετικό ΕΔΩ

(γ) σχετικό ΕΔΩ

(δ) σχετικό ΕΔΩ

(στ) σχετικό ΕΔΩ

(ζ) σχετικό ΕΔΩ

(η) σχετικό ΕΔΩ

σας έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης του (α) σχετικού από το 2022 και αφορούν την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

Το νέο σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

6 Σχόλια

 1. Γιατί στα 30? Αν κάποιος αποφοιτήσει στα 21 ή 22 του τότε στα 51-52 του θα ψάχνει πάλι τους δεσμούς του με τον τόπο προτίμησης? Αν αποκτήσει και παιδί στα 24 ή 25 τότε το παιδί του θα είναι 28-29.....ότι πρέπει να τον γηροκομήσει!!! Αντί να είμαστε πλάι στα χρόνια που έχουν την ανάγκη...θα ψάχνουμε για ΚΑΠΗ!!! Για κλάματα είμαστε!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πράγματι, στα 30 τι αξια θα εχει το αμεταθετο......

   Διαγραφή
  2. Οι αποψεις που αναγράφονται ειναι σωστες , αλλα αυτα ειναι για τους κοινούς θνητούς.....
   Στον ΕΣ υπαρχουν και οι "γαλαζοαιματοι".......

   Διαγραφή
 2. Όνειρα, όνειρα, όνειρα φθινοπωρινής νυκτός. Όλα γίνονται για το θεαθήναι......δυστυχώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλό θα ήταν να γίνει και λογικό όπως και πολλά άλλα αλλά η ηγεσία την ενδιαφέρει πόσο ψιλά θα πάει πατώντας στις πλάτες μας . Έχουν καταράκώσει το ηθικό του στρατιωτικού με υποσχεσεις με ψηφισμενα νομοσχεδια που δεν εφαρμοζοντε ,κλεισαν κέντρα με αποτέλεσμα να εξουθενώσου το προσωπικό ταλεπωρωντας στέλεχει και στρατιώτες όλες τις μονάδες που βαπφτίσαν κεντρα εξαναγκάζουν τον κόσμο σε αποστάσεις και μετακινησεις οικονομικά ασυμφορες χωρίς να ενδιαφέρει κανένα. Εάν δεν πιέσουν οι από κάτω προς πάνω που αυτό δεν γίνεται γιατί βολεύουντε οι υψηλό βαθμοί ,η κατάσταση θα παραμένει η ίδια προς το χειρότερο και σε επίπεδο ετοιμότητας και εκπαιδευσης. Σε όλες. Αυτές τις αναφορές ακούμε πάντα την ίδια καραμέλα και χτύπημα στην πλατη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή