Νέα προκήρυξη: 235 Προσλήψεις OBA στην Πολεμική Αεροπορία-Ειδικότητες-Προθεσμία

Νέα προκήρυξη: 235 Προσλήψεις OBA στην Πολεμική Αεροπορία-Ειδικότητες-Προθεσμία

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2022 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων τριάντα πέντε οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία έτη.

Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α»:

Κλικ για μεγέθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 30η Σεπ 22 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες εφόσον μέχρι την 30η Σεπ 22 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Κριτήρια επιλογής όπως Παράρτημα «Γ».

Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής και Υποδείγματα Δικαιολογητικών για την Ανακατάταξη ή Επανακατάταξη Οπλιτών και Εφέδρων ως ΟΒΑ όπως Παράρτημα «Ε».

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια