ΜΤΣ: Να σταματήσει η «Ομηρία» των Μερισματούχων ΣΞ-Η Ώρα των Αποφάσεων για Όλους Ήλθε!-Άρθρο Αντγου ε.α. Σ. Κουτρή

ΜΤΣ: Να σταματήσει η «Ομηρία» των Μερισματούχων ΣΞ-Η Ώρα των Αποφάσεων για Όλους Ήλθε!-Άρθρο Αντγου ε.α. Σ. Κουτρή

Δείτε παρακάτω άρθρο του Αντγου ε.α. Σταύρου Κουτρή - Προέδρου ΕΑΑΣ και επιστολή προς ΥΕΘΑ με συνημμένα που συντάχθηκε μετά από απόφαση του ΔΣ της Ένωσης και αφορά το θέμα του εξορθολογισμού των μερισμάτων του ΜΤΣ:

ΜΤΣ: Να σταματήσει η «Ομηρία» των Μερισματούχων του ΣΞ
Η Ώρα των Αποφάσεων για Όλους Ήλθε!

Για άλλη μια φορά θα ασχοληθούμε με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ). Είναι διαχρονικά διαπιστωμένο ότι ο ΣΞ αποδίδει πολύ περισσότερα έσοδα στο Ταμείο απ’ ότι η πρώην Χωροφυλακή και μετέπειτα η ΕΛ.ΑΣ., ενώ η πληρωμή μερισμάτων γίνεται κατά ενιαίο τρόπο με αποτέλεσμα οι μερισματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. να καρπούνται μεγαλύτερα ποσά από τις εισφορές τους. Οι απόστρατοι του ΣΞ διαμαρτύρονται συνεχώς για τη συντελούμενη αδικία.

Το θέμα απασχόλησε και στο παρελθόν την Πολιτεία, αλλά δυστυχώς οι υποβληθείσες προτάσεις αγνοήθηκαν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες αδρανοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα το 1990, έξι χρόνια μετά την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ (Ν.1481/1984) και τη διάλυση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, προέκυψε η ανάγκη και υποχρέωση διαχωρισμού του ΜΤΣ σε δύο ανεξάρτητα Ταμεία, ένα για τους προερχόμενους από τον Στρατό Ξηράς και ένα για τους προερχόμενους από την Ελληνική Αστυνομία και την πρώην Χωροφυλακή (διαχωρισμός και όχι αποπομπή, με αναλογικό διαμοιρασμό της περιουσίας). Η ρύθμιση αυτή συμπεριελήφθη ως άρθρο 27 στο Ν 1911/1990 και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση δεν εφαρμόσθηκε ποτέ!

Το Μάρτιο του 2010, μετά την υπ’ αριθμό 1/2009 Σύμβαση Συνεργασίας Deloitte Business Solutions ΑΕ και Hewitt Associates με τη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που πρότεινε, μεταξύ άλλων «Δημιουργία Ενιαίου φορέα για όλους τους κλάδους (Ένα Μετοχικό Ταμείο Ενόπλων Δυνάμεων) και την αποχώρηση των αστυνομικών από το ΜΤΣ.». Ούτε αυτό εφαρμόσθηκε.

Στις παρελθούσες δεκαετίες επήλθαν πάμπολλες αλλαγές:

στη φύση των δύο Κλάδων που συμμετέχουν στο Ταμείο,

στο συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό όλων των δημοσίων λειτουργών,

στη δημιουργία επικουρικών ταμείων για τις διάφορες κατηγορίες δημοσιών λειτουργών και στην καταβολή επικουρικών συντάξεων σ’ αυτούς,

στην ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων.

Για τους αστυνομικούς υπαλλήλους δημιουργήθηκε επικουρικό ταμείο, ενώ για τους στρατιωτικούς όχι. Τα δε μερίσματα του ΜΤΣ θεωρήθηκαν επικουρικά μόνον για τη σχετική φορολόγησή τους.

Παρ΄ όλες τις αλλαγές και την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών λειτουργίας στα επικουρικά και ασφαλιστικά ταμεία καμία αλλαγή δεν ευοδώθηκε, ώστε να εξορθολογιστεί η διαδικασία απόδοσης μερισμάτων από το ΜΤΣ.

Μελετώντας σήμερα την κατάσταση παρουσιάζουμε κάποια συντριπτικά στοιχεία:

Το ποσοστό συμμετοχής στα Έσοδα του ΜΤΣ κατά μέσο όρο (ΜΟ) 12ετίας είναι εκ μέρους του ΣΞ περίπου 58%, της ΕΛ.ΑΣ. 34% ενώ της Περιουσίας 8%.

Ο ΣΞ έχει κατά ΜΟ ετησίως συμμετοχή περίπου 31.000.000 ΕΥΡΩ περισσότερα από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι μερισματούχοι της ΕΛ.ΑΣ καρπούνται περίπου το 55% των διανεμομένων κάθε χρόνο εσόδων, ενώ οι μερισματούχοι του ΣΞ μόνον το 45% περίπου!

Ο ΣΞ έχει κατά ΜΟ 9.872 μετόχους παραπάνω από την ΕΛ.ΑΣ οι οποίοι συμβάλλουν στα έσοδα του Ταμείου, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έχει κατά ΜΟ περίπου 15.000 μερισματούχους παραπάνω από τον ΣΞ, οι οποίοι καρπούνται εκ των διανεμομένων κάθε χρόνο εσόδων.

Ο λόγος εργαζομένου προς συνταξιούχο παρουσιάζει υπερβολικά μεγάλη διαφορά μεταξύ ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ. και υπονομεύει την «υγεία» του Ταμείου. Για τον ΣΞ είναι 1,9:1, ενώ για την ΕΛ.ΑΣ. 0,9:1, ενώ το ιδανικό θα ήταν 3:1 και καλύτερο.

Από την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας του ΜΤΣ σήμερα αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι στρατιωτικοί προσφέρουν κατά πολύ περισσότερα από τους αστυνομικούς και καρπούνται πολύ λιγότερα.

Αυτό αντίκειται σε κάθε έννοια λογικής και ηθικής τάξης και παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας μεταξύ εισφορών του κάθε Κλάδου και παροχών προς του μερισματούχους του.

Επιβάλλεται η αλλαγή της παρούσας λειτουργίας του ΜΤΣ ως προς τον τρόπο διανομής των πάσης φύσεως παροχών.

Το ΔΣ της Ενώσεως πήρε την απόφαση και κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση στον κ ΥΕΘΑ:

α. Τη δημιουργία δύο (2) Λογαριασμών στο εσωτερικό του ΜΤΣ. Τα έσοδα από τον κάθε Κλάδο θα ενισχύουν το Λογαριασμό του Κλάδου. Τα έσοδα εκ της Περιουσίας κατανέμονται στους 2 Λογαρισμούς αναλογικά με τον αριθμό του αθροίσματος μετόχων και μερισματούχων του κάθε Λογαριασμού (π.χ. ενδεικτικά εκ του ΜΟ της παρελθούσης δεκαετίας: 48,24% στο ΣΞ και 51,76% στην ΕΛ.ΑΣ.). Η κατανομή των ποσοστών της Περιουσίας θα γίνεται ετησίως.

β. Τα έξοδα του Ταμείου θα καταλογίζονται αναλογικά στους 2 λογαριασμούς.

γ. Το δημιουργηθέν αποθεματικό θα κατανεμηθεί αναλογικά στους 2 λογαριασμούς.

δ. Ο κάθε Λογαριασμός θα αποδίδει μέρισμα στους μερισματούχους του κατά τα ισχύοντα σήμερα.

ε. Παρόμοια διαδικασία να εφαρμοστεί και για το ΒΟΕΑ, εντός του κάθε Λογαριασμού.

Σήμερα το διανεμόμενο μηνιαίο μέρισμα κατά ΜΟ 12ετίας και κατά ΜΟ μερισματούχων αδιακρίτως βαθμού είναι 88,88 €, ενώ εφ’ όσον υλοποιηθεί η πρόταση αυτό θα γινόταν για το ΣΞ 210,33 € ενώ για την ΕΛ.ΑΣ. 60,50 €.

Για να έχετε πληρέστερη αντίληψη σας καταθέτουμε την υποβληθείσα επιστολή με τα συνημμένα της:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Πίνακας Εσόδων και Διανομής Μερισμάτων από το ΜΤΣ

Κλικ για μεγέθυνση

2. Διαγραμματική Παρουσίαση Εσόδων και Διανομής Μερισμάτων από το ΜΤΣ

Κλικ για μεγέθυνση

Δημοσίευση σχολίου

17 Σχόλια

 1. Επιτέλους.
  Καιρος ητανε.
  Καποιος έπρεπε να τους τα πει με τεκμηριωμένα στοιχεια.

  Αυτη η προταση κινειται προς τη σωστή κατεύθυνση και μακαρι να εισακουσθει.

  Αληθεια καποιοι αλλοι που "διαρηγνυουν τα ιματια τους" για την παραβιαση του γραμματος του νομου σε αλλες περίπτωσεις εδω τι εχουν νά πουν ?

  Γιατι αφηναν τοσα χρονιά να παραβιαζεται ο νομος και δεν διαμαρτυρονταν κάι στην περίπτωση αυτη ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σε ομηρία είναι μάλλον οι αστυνομικοί. Α ρε Στρατηγέ ΜΠΛΑΝΗ: Μέσα στο μυαλό τους είσαι; https://www.staratalogia.gr/2022/05/blog-post_23.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ΜΤΣ είχε μία ισορροπία στα έσοδα και στα έξοδά του η οποία διαταράχθηκε. Δημιουργήθηκε τεράστια ζημιά στα αποθεματικά του ΜΤΣ με την κατρακύλα του Χρηματιστηρίου το 1999 και την απώλεια των εσόδων από τη Γενική Τράπεζα που μέχρι τότε άνηκε στο ΜΤΣ ως επιχείρησή του.
   Όμως παρ’ όλα αυτά το 2000 και μετά δόθηκαν μεγάλες αυξήσεις στα μερίσματα EΝΩ ΔΕΝ ANTEXE το ΜΤΣ.
   Tο οξύμωρο είναι ότι αυτή τη στιγμή από τους 50.000 εγγεγραμμένους στο ΜΤΣ μόνο οι 20.000 είναι απόστρατοι αξιωματικοί του Στρατού και οι 30.000 πρώην αστυνομικοί και χωροφύλακες. Bαζανε φέσι στο ΜΤΣ, κάθε πικραμένο που δήθεν είχε αντιστασιακή πορεία απο Μεταξά.και....

   Διαγραφή
  2. Μέ ολο το σεβασμο στους συναδέλφους της ΕΛΑΣ, γνωριζοντάς τις αντιξοότητες του εργου τους και την προσφορά τους στην κοινωνία.

   Αν θεωρουν οτι αδικουνται απο το υπαρχον σύστημα γιατι δεν κανουν κατι να φτιαξουν δικο τους μετοχικο τάμειο κάι να το διαχειριζονται μονοι τους εχοντας απεμπλακεί απο το ΜΤΣ ?
   Η πέιρα λεει οτι αν εισαι δυσαρεστημενος με το συνεταίρο σου, παιρνεις το μεριδιο σου κι ανοιγεις καινούργιο δικο σου μαγαζι

   Διαγραφή
 3. Οτι ψηφισατε παιρνετε.Ξαναψηφιστε τους για να ξαναπαρετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επιτέλους δικαιοσύνη ! Δύο ταμεία να τελειώνουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Επιτέλους σοβαρή ανάλυση και τεκμηριωμένη πρόταση. Χωρισμός τώρα και ας παίρνουν παραπάνω ποσοστό από την περιουσία ο καθένας κλάδος τον δικό του κουμπαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να κοιτάξουμε τον ΕΚΟΕΜΣ και να πούμε ΟΧΙ στα δόλια σχέδια ορισμένων για ξεπούλημά του στον ΕΦΚΑ. Αλήθεια κ. Κουτρή στην επαίσχυντη πρόταση ξεπουλήματος του ΕΚΟΕΜΣ ποιοι από το ΔΣ/ΜΤΣ είχατε το σθένος να μειοψηφήσετε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΕΤΟΧΟΣ-ΑΜΕΤΟΧΟΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣΠέμπτη, Ιουνίου 02, 2022 7:24:00 μ.μ.

  Τα δύο Ταμεία είναι δύσκολη λύση. Εδώ κρατούν ομήρους χιλιάδες παιδιά και δεν δίνουν την εκκαθάριση του ΒΟΕΑ θα επιτρέψουν τη δημιουργία χωριστών Λογαριασμών?Αδύνατον. Οι δύο τιμές μεριδίου, όμως, είναι μία λύση η οποία έχει εφαρμοστεί και στο Ναυτικό, με την παρουσία του λιμενικού. Μία τιμή μεριδίου για τους μερισματούχους ΣΞ και μία για τους αντίστοιχους της ΕΛΑΣ. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Δημητρό ακούς ή πέρα βρέχει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολυ σωστά. Ξέρει κανείς πότε θα γίνει επιτέλους η εκκαθάριση του ΒΟΕΑ????

   Διαγραφή
 8. Ένα καλό έκανε η πρόταση για ξεπούλημα του ΕΚΟΕΜΣ. Μάλλον ξύπνησε από τον λήθαργο την ΕΑΑΣ. Κάλιο αργά παρά ποτέ λέει ο σοφός λαός μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΠΗΚΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟ 1979.ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΤΣ,ΓΑΜΟΥΣ ΚΛΠ.ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΛΕΟΝ,ΜΕ 32 ΧΡΟΝΙΑ,ΠΑΙΡΝΩ 87 ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΣΜΑ.ΠΟΛΛΑ Η ΛΙΓΑ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ.ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΩ ΑΔΙΚΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για ρίξτε και μία ματιά εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%9B%CE%A86-%CE%96%CE%A90?inline=true

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ΕΑΑΣ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο Α.Ν 2141/39 του Μεταξά καταργήθηκε με τον ν 3981/59 ο οποίος αναφέρει ότι <>. Επίσης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο νόμος 4494/17 άρθρο 35 επικαιροποιεί το νόμο 3981/59 αναφέροντας ότι: «Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται οι διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων των Ταμείων αυτών.>>.
  Ο κ ΥΕΘΑ απάντησε ότι <<, οι πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των ΕΔ υπόκεινται σε κράτηση υπέρ των οικείων Ταμείων>>.
  Ο >Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ στην από 13 Μαι 2021 προήλθαν από ανισορροπία μεταξύ των εισπραττόμενων εισφορών και των χορηγούμενων μερισμάτων .<Tο ΜΤΣ ανέφερε ότι χρωστούσε ακόμα και στην ΕΑΑΣ, ενώ έδινε αυξήσεις στους μερισματούχους με κρατικές επιχορηγήσεις, και συσσωρευμένη υποχρέωση αρκετών εκατ ευρώ για ικανοποίηση του ΒΟΕΑ. Αλήθεια που βρίσκεται το θέμα της εξυγίανσης του ΜΤΣ που θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα της ΕΑΑΣ .
  Ο τρόπος διαχείρισης τους θέματος από την ΕΑΑΣ με την επαναλαμβανόμενη χρησιμοποίηση βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου για να επιτύχουν τον σκοπό τους, δείχνει αφ ενός ότι απέχουν ειλικρίνειας έναντι των συναδέλφων τους των άλλων Ταμείων και αφ ετέρου ότι οι κ βουλευτές που προωθούν μονομερώς το αίτημα της ΕΑΑΣ έχουν έλλειψη ενημέρωσης και εικόνας για τα συμβαίνοντα.
  Η ΕΑΑΣ θα πρέπει να δώσει πειστικές εξηγήσεις στους συναδέλφους του Ναυτικού και της Αεροπορίας για το πως προέκυψαν τα 338 εκατ. συσσωρευμένα χρέη του ΜΤΣ όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ;.
  Γιατί οι οικονομικοί επιθεωρητές του ΓΕΣ δεν αντελήφθησαν τα συσσωρευμένα χρέη;
  Θυμίζω ότι στις 24 Σεπ 2012 δημοσιεύθηκε ο φάκελος της οικονομικής επιθεώρησης του ΜΤΣ που διενεργήθηκε από το ΥΠΕΘΑ και το 2014 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η ζημιά του Ταμείου υπολογίσθηκε στα 450 εκατ.
  Οι κρατήσεις υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, τα οποία είναι ανεξάρτητα και αυτόνομα ΝΠΔΔ, γίνονται σύμφωνα με τους προαναφερθέντες νόμους.Δεν θα πληρώσουν τα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας την κακοδιαχείριση του ΜΤΣ, την αδυναμία εξυγίανσης και τις παράλογες απαιτήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η προσπαθεια "απαλλοτριωσης" του Ταμειου απο το Στρατο δεν θα περασει κ.κ.συναδελφοι.Ας ενθυμεισθε οτι αρχικα ιδρύθηκε ως «Ταμείο Χηρών και Ορφανών του Στρατού της γραμμής, της Χωροφυλακής και της Οροφυλακής» και μετεπειτα ως ΜΤΣ.Οι προφανεις λογοι ιδρυσεως ηταν η στηριξη και προστασια των μελων και των οικογενειων αυτων,χωρις διακρισεις και προυποθεσεις.Αλλωστε η Πατριδα δεν εχει παιδια και παραπαιδια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν γνώριζα,ότι μόλις κατατάσσονται οι του Σ.Ξ.,γίνονται αυτεπεγγέλτως,εξ αδιαιρέτου κληρονόμοι και αποκλειστικοί διαχειριστες τής εκάστοτε περιουσίας και τών εκάστοτε εσόδων τού Μ.Τ.Σ.,σαν να έχουν κληρονομήσει την περιουσία τού πατέρα τους,την οποία αυτοί και μόνον αυτοι, δικαιούνται να διαχειρισθούν!!!
  Ας μη λησμονούν οι του Σ.Ξ. ότι στις δαπάνες για εξοπλισμούς στον Στρατό,δεν συμμετέχουν αποκλειστικά οι στρατιωτικοί,αλλά όλος ο ελληνικός λαός!
  Αντί,λοιπόν,να γίνουν προτάσεις να διορθωθούν τα χάλια τού Μ.Τ.Σ.,γίνονται προτάσεις για δήθεν δίκαιη μοιρασιά τής κατάντιας του!
  Αυτό,αλλιώς, λέγεται,"τυφλός θυμός "!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το 20% των εξαγοράσιμων ποινών των ΄΄καταδικασμένων΄΄ πολιτών (σήμερα η πλειοψηφία των ποινών είναι εξαγοράσιμες) πάει στο Ταμείο των Αστυνομικών και αποδίδεται ως μερισμα. Θα ηθελα και γω να ενταχθώ στο ταμείο τους και να λαμβάνω μέρισμα από χρήματα που δεν κατέβαλαν ούτε του φιλότιμου ελληνικού Λαου για τους κόπους του οποίου μερικοί ΄΄ευαίσθητοι΄΄ από την ΕΛΑΣ κόπτονται. Κάποτε αλλα μπορεί να συμβαίνει και σήμερα έπαιρναν φαγητά από τον Στρατο για την σίτιση των συλληφθέντων παράτυπων μεταναστών ενώ η υπηρεσία τους τους καλύπτει με μεγάλα χρηματικά ποσά για αυτο τον σκοπό.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή