Ανακλήσεις-Διορθώσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις-Διορθώσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΡΦ26-262 ΕΔΥΕΘΑ: 86/2022:

β. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΘΑ76-ΧΚΨ ΕΔΥΕΘΑ: 87/2022:

γ. «Ανάκληση Διαταγμάτων, Προαγωγές και Διόρθωση Διατάγματος, Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 64ΔΠ6-ΔΟ1 ΕΔΥΕΘΑ: 88/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια