Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Αποστρατείες Υπαξιωματικών-ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ

Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Αποστρατείες Υπαξιωματικών-ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ

Σας κοινοποιούμε την:

«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 61Δ36-ΒΟΦ ΕΔΥΕΘΑ: 78/2022

1. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 11 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια