Για ποιους «κουρεύεται» το όριο συλλογής e-αποδείξεων

Για ποιους «κουρεύεται» το όριο συλλογής e-αποδείξεων

Κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμενοι πέφτουν στην παγίδα και πληρώνουν έξτρα φόρο 22%, γιατί δεν συγκέντρωσαν το προβλεπόμενο ποσό με ηλεκτρονικές πληρωμές

Λιγότερες αποδείξεις για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, από το όριο του 30% επί του εισοδήματος, υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος για το 2021, εκατομμύρια φορολογούμενοι, εφόσον συγκεντρώνουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ενώ πέρυσι, υπήρξε έκπτωση στο ποσό των αποδείξεων για τους πληττόμενους από την πανδημία φορολογούμενους, φέτος ισχύει για όλους το 30%, εκτός και αν εμπίπτουν σε ορισμένες κατηγορίες, οπότε το όριο είναι πολύ χαμηλότερο ως ποσοστό και για ορισμένους περιορίζεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.

Όπως δείχνει η πρόσφατη «φορολογική ιστορία» η κάλυψη του ποσοστού των e-δαπανών, δεν είναι δεδομένη, καθώς κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμενοι πέφτουν στην παγίδα και πληρώνουν έξτρα φόρο 22%.

Όπως αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2020 χιλιάδες φορολογούμενοι πλήρωσαν πρόστιμο επειδή δεν συγκέντρωσαν το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων και τιμωρήθηκαν από την Εφορία, με φόρο 22%, στη διαφορά των αποδείξεων που συγκέντρωσαν και εκείνων που όφειλαν να συγκεντρώσουν βάσει του εισοδήματός τους.

Το συνολικό ποσό επιπλέον φόρου που κλήθηκαν να καταβάλουν ανήλθε σε 18,37 εκατ. ευρώ. Το ποσό είναι μειωμένο σε σύγκριση με το συνολικό πρόστιμο λόγω των αποδείξεων που επιβλήθηκε το 2019, που είχε ανέλθει σε 22,73 εκατ. ευρώ, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, που φορτώθηκαν χιλιάδες φορολογούμενοι, λόγω λαθών. Ειδικότερα:

Οι μισθωτοί πλήρωσαν επιπλέον φόρο ύψους 10,24 εκατ. ευρώ.
Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν επιπλέον φόρο ύψους 6,23 εκατ. ευρώ.
Οι αγρότες πλήρωσαν επιπλέον φόρο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.
Οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα πλήρωσαν επιπλέον φόρο ύψους 2,07 εκατ. ευρώ.
Οι εισοδηματίες πλήρωσαν επιπλέον φόρο λόγω αποδείξεων ύψους 2,98 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι e-δαπάνες, που αναγράφονται στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1 πρέπει να έχουν εξοφληθεί με:

χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards),
μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές),
μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), paypal κ.λπ., καθώς και
με καταβολή μετρητών προς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (σε γκισέ ή σε μηχάνημα easy-pay).
 
Το συνολικό ποσό των e-δαπανών ορίζεται στο ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος, που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική-αγροτική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία. Το απαιτούμενο ποσό δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται

Στις δαπάνες που αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα καθημερινά, μηνιαία και ετήσια έξοδα κάθε νοικοκυριού, όπως οι δαπάνες για αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητος, για αγορές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών ειδών οικιακής χρήσης, οι δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.

Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

Οι εκπτώσεις

Στο πραγματικό εισόδημα βάσει του οποίου προσδιορίζεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν περιλαμβάνονται:

Το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,
Το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον το ποσό αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Ορισμένα έκτακτα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021, όπως οι αποζημιώσεις για απολύσεις, το ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού ή στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές (αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, αποζημιώσεις για μειωμένα ενοίκια, έκτακτα επιδόματα, επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημιώσεις για κάλυψη ζημιών σε κατοικίες και οικοσκευές κ.λπ.)
Ακόμη, στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το επιπλέον εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Μείωση του ποσού των e-δαπανών

Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι δαπάνες, που έχει πραγματοποιήσει ο φορολογούμενος για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ (ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών), για δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και για ενοίκια κατοικιών, επαγγελματικής στέγης και παιδιών που σπουδάζουν, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος,  τότε το απαιτούμενο ποσοστό των e-δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%.

Επίσης, στην περίπτωση που έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φορολογούμενου, το όριο των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις 5.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του ετησίου πραγματικού εισοδήματος.

Απαλλάσσονται χωρίς προϋποθέσεις

Συγχρόνως, 12  κατηγορίες φορολογουμένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και συγκεκριμένα:

Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ).
Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
Οι φυλακισμένοι.

ΠΗΓΗ: sofokleousin.gr

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

 1. Ενημερωτικά.
  Εάν έχουν εισπραχθεί εισοδήματα βάσει δικαστικής απόφασης που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους δηλώνονται στο Ε1(από το 2014 και πριν με έντυπο στην εφορία) με τροποποιητική στα έτη που αφορούν και οι τόκοι τους στο έτος που εισπράχθηκαν.
  π.χ. στο φορολογικό έτος 2021 εισπράχθηκαν αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθιας και τόκοι από δικαστική απόφαση που αφορούν π.χ. τα έτη 2001,2002.
  Άρα τα φορολογητέα ποσά τους, θα δηλωθούν μ έντυπο Ε1 στην εφορία (έως 31-12-2022) αντίστοιχα στα Ε1 στα οικονομικά έτη 2002 και 2003 στον κωδικό 301 και ο φόρος τους στον κωδικό 315.
  Οι τόκοι θα δηλωθούν στο φορολογικό έτος 2021 στον κωδικό 667 και ο φόρος τους στον κωδικό 675.
  Υπόψιν για το 2001(οικονομικό έτος 2002) τα σχετικά ποσά θα δηλωθούν σε ΔΡΑΧΜΈΣ (€ Χ 340,75 δρχ =δραχμές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή