Περικοπή συντάξεων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους-Ερώτηση στη Βουλή

Περικοπή συντάξεων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους-Ερώτηση στη Βουλή

Ερώτηση (4130/22-03-22) προς τους Υπουργούς: Εθνικής Άμυνας-Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών, κατέθεσε ο Βουλευτής Μυλωνάκης Αντώνιος, με ΘΕΜΑ: «Περικοπή συντάξεων για τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους»

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, αναφέρεται:

Αξιότιμοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 για τους συνταξιούχους αυτοαπασχολούμενους, η προβλεπόμενη περικοπή συντάξεων κατά 60% μειώθηκε σε 30%. Για τους συνταξιούχους απασχολούμενους («παλαιούς») πριν τον Ν. 4387/2016, προβλεπόταν εξαίρεση από την περικοπή της σύνταξης του 60% και εξακολουθούσε να ισχύει ο Ν.2676/1999, όπως είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010.

Σύμφωνα με την τελευταία διάταξη προβλεπόταν περικοπή μόνο της κύριας σύνταξης (και όχι επικουρικές συντάξεις ή μερίσματα) κατά 70%, όταν η σύνταξη υπερέβαινε το ποσό των εξήντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη και μόνο στο τμήμα του ποσού της σύνταξης που υπερέβαινε το όριο αυτό.

Το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 όμως, τροποποιώντας εκ νέου όλο το προϋπάρχον νομικό πλαίσιο, έθεσε περιορισμούς στην εν λόγω απασχόληση σε όλους τους συνταξιούχους και μάλιστα σε όσους απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα δε, για όσους απασχολούνται, μετά από διετή περίοδο χάριτος, από 01/03/2022 οι ακαθάριστες κύριες και επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά 30%.

Η μείωση και περικοπή των συντάξεων σε όσους συνταξιούχους επιθυμούν να εργαστούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν στην οικογένεια τους τα προς το ζήν, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία (μετά από δεκαετή οικονομική κρίση και πανδημία) θίγει συνταγματικά και θεμελιώδη δικαιώματα τους.

Συνεπώς, η μείωση κατά ποσοστό 30% στις ακαθάριστες κύριες και επικουρικές συντάξεις θα προκαλέσει δυσμενή προβλήματα σε χιλιάδες συνταξιούχους που είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τον Ν. 4387/2016 ή τον Ν.4670/2020, καθώς και σε όσους επιδιώξουν τούτο στο μέλλον.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ για πολλοστή φορά εμπαίζει τους συνταξιούχους, διαφημίζοντας ως κυβερνητική επιτυχία τη μείωση του ποσοστού περικοπής των συντάξεων, χωρίς όμως να υλοποιεί πλήρως τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, ήτοι την κατάργηση της περικοπής συντάξεων σε απασχολούμενους ή αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους.

Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν κοινοποιηθεί μάλιστα, μέσω της από 26/02/2022 Ανοικτής Επιστολής του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, χωρίς ωστόσο καμία κυβερνητική αντίδραση.

Βάσει των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

1) Σε τι ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να καταργηθεί άμεσα η περικοπή συντάξεων σε αυτοαπασχολούμενους ή απασχολούμενους συνταξιούχους;

2) Προτίθεσθε μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας να επαναφέρετε την εξαίρεση που προέβλεπε το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 σχετικά με τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του και να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.3863/2010;

3) Προτίθεσθε να αναστείλετε τον χρόνο μεταβατικότητας του Ν.4670/2020 και Ν.4690/2020 έως και το τέλος του 2023, μέχρι να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία που θα αίρει την προαναφερθείσα αδικία;

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια