Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:46510
(3)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 32 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
β.    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46441
γ.    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46454
δ.    Υλικού Πολέμου Γαλανός Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια