Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες
Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΟΔ46-ΓΑΒ ΕΔΥΕΘΑ: 20/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Kοινοποιείται το από 01-02-2022 π.δ. «Ανάκληση διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 222/08-02-2022 ΦΕΚ, τεύχος Γ΄.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια