Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και
Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Γ5Ι6-ΡΓΝ ΕΔΥΕΘΑ: 18/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε:

α. Τo από 10-10-2019 π.δ. (Γ΄ 2091, ΕΔΥΕΘΑ 166/2019), μόνο κατά το μέρος που αφορά στην κύρωση πίνακα ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία Ταξιάρχου...

2. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του ν.2439/1996 τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 20 του ν. 2439/1996:...

β. Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010:...

γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια