Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων
Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΜΘΧ6-2ΜΦ ΕΔΥΕΘΑ: 21/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 :

α. Σε Υποστράτηγους τους παρακάτω Ταξιάρχους, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2021-2022 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2021:...

β. Σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2021-2022 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2021:...

γ. Σε Αντισυνταγματάρχες τους παρακάτω Ταγματάρχες, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2021-2022 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2021:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια