Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και
Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΦ4Ε6-ΓΟΓ ΕΔΥΕΘΑ: 04/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε:...

2. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του ν.2439/1996 τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 20 του ν.2439/1996:

(1) Σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων:...

(2) Σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:...

β. Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010:

(1) Σε Αντιστρατήγους τους παρακάτω Υποστρατήγους:...

(2) Σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια