Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ για αδικία με κάλυψη θέσεων εξωτερικού σε Προκήρυξη-Τι αφορά

Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ για αδικία με κάλυψη θέσεων εξωτερικού σε Προκήρυξη-Τι αφορά

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με έγγραφό της προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ζητά να αρθεί η αδικία που δημιουργείται για κάλυψη θέσεων εξωτερικού 2022, στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με το γεγονός ότι αποκλείονται από τις υπόψη θέσεις στρατιωτικοί που κατέχουν τεχνική ειδικότητα ή ανήκουν στο σώμα των Φροντιστών.

Ειδικότερα:

Με το σχετικό (ΠΧ Φ.411/6/692443/Σ.62/11 Ιαν 22/ΓΕΣ/Β2/1β) και στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνές επίπεδο, προκηρύσσεται, για κάλυψη από το έτος 2022, αριθμός θέσεων εξωτερικού, κατόπιν επιλογής κατάλληλου στρατιωτικού προσωπικού.

Αναγιγνώσκοντας την ως άνω σχετική διαταγή, ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που κατέχουν τεχνική ειδικότητα ή ανήκουν στο σώμα των Φροντιστών, διαπιστώνουν ότι ουσιαστικά αποκλείονται από το σύνολο των θέσεων, καθόσον για τις μη εξιδεικευμένες θέσεις Ανθστών - Υπξκών στις οποίες δεν απαιτείται η τοποθέτηση στελέχους συγκεκριμένου Ο-Σ ή ειδικότητας, θα επιλεχθούν Διοικητικοί και σε περίπτωση μη εξεύρεσης κατάλληλου προσώπου, δύναται να επιλεχθούν και από τις λοιπές ειδικότητες (Τεχνικοί, Φροντιστές, Χειριστές, πληρώματα κλ.π.).

Από τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι συνάδελφοί μας, που κατέχουν κάποια τεχνική ειδικότητα ή είναι Φροντιστές, Χειριστές, πληρώματα κ.λπ., ακόμα κι αν ξεπερνούν στη μοριοδότηση αντίστοιχους Διοικητικούς, υστερούν στα κριτήρια της επιλογής για τις εν λόγω θέσεις.

Ως εκ τούτου και για την εξάλειψη της οφθαλμοφανούς αδικίας σε βάρος των τεχνικών συναδέλφων μας (συμπεριλαμβανομένων των Φροντιστών, Χειριστών, πληρωμάτων κ.λπ.), παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε να θεραπευτεί η δημιουργούμενη ανωμαλία, προτάσσοντας το θεσμό της μοριοδότησης ως κύριο και μοναδικό κανόνα επιλογής για τις θέσεις εξωτερικού που δεν απαιτούν συγκεκριμένη ειδικότητα – εξειδίκευση.

Διαβάστε το έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια