«Ταφόπλακα» στις διεκδικήσεις συνταξιούχων Δημοσίου-Αποστράτων (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ)

«Ταφόπλακα» στις διεκδικήσεις συνταξιούχων Δημοσίου-Αποστράτων (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ)

Συνταγματικές οι περικοπές του ν.4093 – «Κόντρα» απόφαση με το ΣτΕ για τον ιδιωτικό τομέα- Αναδρομικά διετίας αντί πενταετίας για συντάξεις δημοσίου - Ολόκληρη η απόφαση

Κωστής Πλάντζος

Και επισήμως το Ελεγκτικό Συνέδριο βάζει τέλος στα αναδρομικά που ανέμεναν οι πολιτικοί συνταξιούχοι δημοσίου-Απόστρατοι, καθώς κρίνει ότι το 2016 ο νόμος Κατρούγκαλου (με το κόλπο του «επαναϋπολογισμού» αντί «περικοπών») παρέκαμψε τις συνταγματικές απαγορεύσεις και όχι απλώς μονιμοποίησε, αλλά και νομιμοποίησε τις περικοπές που είχαν γίνει στις συντάξεις έως το 2014. Περικόπτει δε στη διετία (αντί για πενταετία) τον χρόνο διεκδίκησης αναδρομικών από συνταξιούχους του δημοσίου-αποστράτων. Και κρίνει συνταγματικές τις περικοπές του ν.4093 για τις συντάξεις δημοσίου-αποστράτων.

Η νέα απόφαση 1975/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύεται στο σύνολό της παρακάτω, έχει μεγάλη βαρύτητα από δημοσιονομικής άποψης, καθώς εκδόθηκε μετά από προσφυγή ενός συνταξιούχου εκπαιδευτικού και 3 πρώην ιατρών του ΕΣΥ, που διεκδικούσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ λόγω περικοπών. Αποτελεί όμως «πιλότο» και κλείνει έτσι το δρόμο αντίστοιχων διεκδικήσεων στο δημόσιο.

Η νέα απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου έρχεται σε αντίθεση με την παλαιότερη της Ολομέλειας του ΣτΕ, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές του ν. 4093, προκειμένου για τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Με βάση την απόφαση εκείνη του ΣτΕ, δόθηκαν πέρυσι τα αναδρομικά σε συνταξιούχους πρώην ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ. Αν η κυβέρνηση ανέμενε 1 χρόνο ακόμα και μέχρι σήμερα προκειμένου να εκδοθεί και απόφαση του Ελ. Συνεδρίου για τους συνταξιούχους δημοσίου, θα διαπίστωνε ότι τελικώς δεν υποχρεούται να τους καταβάλει τίποτα για μειώσεις ν.4093.

Με πολιτική απόφαση τελικώς και για λόγους ισότητας τα κατέβαλε σε όλους τους συνταξιούχους, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, δίνοντας ενιαία λύση στο πρόβλημα.

Νέα δεδομένα

Η απόφαση του Ελ. Συνεδρίου δίνει μιαν ανάσα στον κρατικό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσει άλλες ανάγκες (πχ πανδημία, ακρίβεια κλπ).

Με την απόφαση αρ. 1975/2021 Ολ.ΕΛΣΥΝ για τους συνταξιούχους Δημοσίου-Αποστράτους:

κρίνονται συνταγματικές οι περικοπές του ν. 4093, «κόντρα» στην απόφαση του ΣτΕ για τις συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα

δεν προκύπτουν άλλα αναδρομικά 11μηνου πέραν όσων ήδη πήραν –και αν τελικά δεν τους οφείλονταν από το δημόσιο

αποφαίνεται ότι ισχύει διετής παραγραφή αξιώσεων (όπως οι ενεργεία ΔΥ) και όχι 5ετής βάσει του ΣτΕ όπως για τους ιδιωτικού τομέα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Aπόφαση «BOMBA» ΕλΣ: Μπλόκο για «έξτρα» αναδρομικά στις κύριες συντάξεις Δημοσίου-Αποστράτων

Πώς έκρινε το δικαστήριο

Η Ολομέλεια ΕΣ συνεδρίασε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021,για να αποφανθεί επί των ακόλουθων τριών προδικαστικών ερωτημάτων που παρέπεμψε το Τέταρτο Τμήμα του Δικαστηρίου, με την 9572021 απόφασή του:

(1) Αν οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011 και 1 παρ. 1 του ν. 4051/2012, με τις οποίες επιβλήθηκαν διαδοχικές μειώσεις στις συντάξεις του Δημοσίου, αντίκεινται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου.

(2) Αν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, ως βάση υπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων κατά την 31.12.2014 νοούνται οι συντάξεις στο ύψος που ανέρχονταν κατά την ως άνω ημερομηνία ή αν η ανωτέρω Διάταξη, ερμηνευόμενη υπό το φως κανόνων υπερνομοθετικής ισχύος, έχει την έννοια ότι αναφέρεται σε ύψος συντάξεων χωρίς να συνυπολογίζονται περικοπές που έχουν ήδη κριθεί ως αντισυνταγματικές.

Στον βαθμό δε που η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016 έχει την έννοια ότι ως βάση υπολογισμού των συντάξεων στις 31.12.2014 νoείται το ύψος των συντάξεων που καταβάλλονταν, ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητα των περικοπών που είχαν υποστεί οι συντάξεις, αν, υπό την ισχύ του ν.4387/2016, το ύψος του συντάξεων με τον συνυπολογισμό των εν λόγω περικοπών είναι συμβατό με υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες.

(3) Αν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, με τις οποίες προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους των πιστών που αντιστοιχούν σε μερική συμμόρφωση προς τη 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, επιδρούν επί των δικών που εκκρεμούσαν κατά τη θέση αυτών σε ισχύ, καθώς και αν η απόσβεση, με την ως άνω μερική μόνον ικανοποίηση των συνταξιούχων, όλον εν γένει των απαιτήσεών τους από τον ν. 4093/2012 συνάδει ή όχι προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου έκρινε:

Επί του 1ου προδικαστικού ερωτήματος:

έχει ήδη απαντηθεί με τα πρακτικά της 10ης Γενικής Συνεδριάσεως της 3.6.2015 και της 5ης Γενικής Συνεδριάσεως της 29.3.2017 της διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίστοιχα, με τα οποία κρίθηκε ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εγείρουν θέματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και το άρθρο 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Επί του δευτέρου ερωτήματος:

ως βάση υπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων κατά την 31.12.2014 νοούνται οι συντάξεις στο ύψος που ανέρχονταν κατά την ως άνω ημερομηνία, ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητα των περικοπών που είχαν υποστεί οι συντάξεις.

υπό την ισχύ δε του ν. 4387/2016, το ύψος των συντάξεων, με τον συνυπολογισμό των εν λόγω περικοπών, είναι συμβατό με υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, ανταποκρινόμενο και στις απαιτήσεις της εύλογης αναλογίας.

Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήματος:

(α) οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου από την περικοπή που υπέστησαν οι πληρωτέες σε αυτούς συντάξεις, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, υπόκεινται στη διετή παραγραφή της παραγράφου 5 του άρθρου 140 του ν. 4270/2020,

(β) οι αξιώσεις των συνταξιούχων του από την ίδια αιτία που ανάγονται στο 11.6.2015 έως 12.5.2016 αποσβένονται με την αναγνώριση, με το άρθρο 33 του ν. 4734/2020, της υποχρεώσεως επιστροφής σε αυτούς των αντίστοιχων ποσών, ακόμη και αν αξιώσεις αυτές εκκρεμούσαν σε δίκη, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, και

(γ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, συναποσβένονται και οι αξιώσεις για τους αναλογούντες επί του επιστρεπτέου ποσού, έως την καταβολή του στους συνταξιούχους του Δημοσίου, τόκους επιδικίας.

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Δημοσίευση σχολίου

10 Σχόλια

 1. Απλά και κατανοητά. Όταν γίνονταν οι περικοπές,κρίνονταν ως παράνομες.Τώρα που τις συνηθίσαμε ,κρίνονται νόμιμες.Τώρα οι συνταξιούχοι,να σκεφτούν πόσα χρήματα πλήρωσαν,για την κατάθεση αγωγών,προσφυγών κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΡΑ (ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΑΛΙ.......) , ΞΕΡΩ , ΘΑ ΔΕΧΘΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΠΑΛΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ , Σ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΖΟΥΜΕ ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ........ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ , ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΦΕ-ΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ , ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ . ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016 ΟΠΟΤΕ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ "ΠΗΡΑ"ΠΕΡΙΣΥ. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ , ΑΣΚΗΣΑ ΑΓΩΓΕΣ , Ε ΚΑΙ ; ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2018 ΟΙ.......ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ Ε ΚΑΙ ; ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ......... ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΜΕ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙ-ΡΑ ΕΤΩΝ , ΠΟΙΑ ΓΝΩΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΩΡΑ ; ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΘΑ Ε-
  ΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΥΡΙΟ ΕΠΕΛΘΕΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ; ΤΟΣΟΙ ΚΟΠΟΙ , ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΠΟΥ
  ΘΑ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΙ Η ΚΑΘΕ ......... "ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"; ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ , ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΔΟΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιο τριήμερο σε άλλο αιώνα ζεις; στο π.θ. σχολιάζουν που χει θέματα πολλά, για νινιά και αδερφάδες. Αχ και συ βρε συνάδελφε όλα μα όλα τα χεις: στον Έβρο έχυσες αίμα, "νέος" απόστρατος χωρίς αναδρομικά (καλύτερα γιατί με τη φορολόγηση το εγκεφαλικό δε γλίτωνες), με αγωγές αναλώθηκες μα τη ληστεία δεν απέφυγες (μη σε νοιάζει όλοι στο ίδιο καζάνι), λιγάκι μέντιουμ ή κάτι σαν μετεωρολόγος για τα αυριανά σύνορα της χώρας! και μαζί με όλα αυτά μας κλείνεις και το μάτι σαν "ψεκ"; περνώντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση άλλα δυο χρόνια τα χει.

   Διαγραφή
 3. Αποφασεις κατ' εντολη; Μπααααααα!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα αναδρομικα ηταν εξαιρετικα πολλα για 5 ετη και ηταν χρονικο προαδιαγραφεντος θανατου που ολοι ηξεραν.Προσωπικα δεν με αφορα αλλα να κοιτανε ολοι αυτα που ζητουν να αφορουν ολους ειτε τουλαχιστον τους περισσοτερους πχ καταργηση Ν4093/2012 απο μερισματα.Οσο για κυβερνηση ποσο απλα να γρφει >Αποτελεί όμως «πιλότο» και κλείνει έτσι το δρόμο αντίστοιχων διεκδικήσεων στο δημόσιο.<Ας κοιταξουν λοιπον να καταργηθει ο Ν4093/2012 από μερισματα γιατι το κλωθουν αναφερουν καταργηση ΕΑΣ δηλαδη ψιχουλα 5 -25 ευρω/μηνα,για τα υπολοιπα τα ΤΑΞΙΜΟ ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΣΠΙΤΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να βγούμε στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσουμε !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ...ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 4093/12 ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ... ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ...ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ;;;
  ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΑΣ;;......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. τελος διεκδικισεων αναδρομικων,πλην αυτων που εχουν κανει αγωγες για χρονικο διαστημα προ κατρουγκαλου...γιωργος χανια,υγεια να εχουμε..................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. το είχα ξαναγράψει ότι η επιστροφή των κρατήσεων του Ν.4093 είναι πάρα-πάρα πολλά λεφτά και δεν "σηκώνει " ο ΕΦΚΑ το βάρος και γιαυτό θα βρισκόταν ντρίπλα για την μη επιστροφή των. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τα ταμεία μας. Για την οριστική παύση του Ν.4093 στα ταμεία, το βλέπω πολύ χλωμό γιατί θα ισοδυναμούσε με μια μηνιαία αύξηση πληρωτέου σημαντική (για μένα περίπου 100 ευρώ-σιγά μην μου τα δώσουν). Υπάρχει σκέψη για τους συνταξιούχους μετά το 2016 να αρχίσει η εφαρμογή κράτησης και στα ταμεία τους (χωρίς μείωση πληρωτέου αλλά με αύξηση της προσωπικής διαφοράς). Όσο αφορά την ΕΑΣ, το ξαναλέω, η επιστροφή θα είναι πολύ-πολύ λιγότερη από όση αναφέρεται σε σχετικές δημοσιεύσεις που κοιτάνε να διασπείρουν ευχάριστες προσμονές για να πουλήσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή