Έγγραφο ΥΕΘΑ για Ωράριο Εργασίας-Απαλλαγές μετά από 24ωρη υπηρεσία-Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών

Παναγιωτόπουλος: Προωθείται διάταξη για τα μέτρα μέριμνας στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τα ζητήματα χορήγησης απαλλαγής μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Ωράριο Εργασίας Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στο σύνολο του προσωπικού εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, που αφορούν στο ωράριο εργασίας και στο Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως (ΠΩΥΕ) των Μονάδων.

Ειδικότερα, με την Φ.400/163881/Σ.4187/8-9-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄2156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκε η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.

Επιπλέον, μεταβιβάστηκε στους Αρχηγούς των ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ η αρμοδιότητα καθορισμού των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών αρμοδιότητας τους, που εξαιρούνται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και εφαρμόζουν εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.

Εν κατακλείδι, για το ωράριο εργασίας του προσωπικού τηρείται απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ τα στελέχη που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες διανυκτέρευσης λαμβάνουν τις δικαιούμενες απαλλαγές, όπως ορίζεται στην Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄1139).

Περαιτέρω υπενθυμίζεται ότι, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Το μισθολόγιο των στελεχών είναι ειδικό και για τη σύνταξη του ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των ειδικών συνθηκών απασχόλησης τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο και τις συνθήκες απασχόλησής τους, χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού, χορηγείται με την παρ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία προώθησης νομοθετικής εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα ρυθμίζονται τα μέτρα μέριμνας για το προσωπικό που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και οξέα προβλήματα, καθώς και τα ζητήματα χορήγησης απαλλαγής μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια