ΕΛ.ΑΣ.: Προαγωγές Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2871/22.11.2021 το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 33 και του άρθρου 46 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και αφορά τις παρακάτω προαγωγές Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με ...στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α’ ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας:...

Β. Προάγονται, σύμφωνα με ... στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ κατ’ εκλογή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω συμπληρώσεως 15ετούς πραγματικής συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού:...

Γ. Προάγονται, σύμφωνα με ... στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, ύστερα από την προαγωγή στο βαθμό αυτό του τελευταίου ομοιοβάθμου τους που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό τους το ίδιο ημερολογιακό έτος, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β’ ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας:...

Δ. Προάγονται, σύμφωνα με ... στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ κατ’ εκλογή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ύστερα από την προαγωγή στο βαθμό αυτό του τελευταίου ομοιοβάθμου τους που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό τους το ίδιο ημερολογιακό έτος, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β’ ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:...

Ε. Προάγονται, σύμφωνα με ... στο βαθμό του Αστυνόμου Β’, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:...

ΣΤ. Προάγονται, σύμφωνα με ... στο βαθμό του Αστυνόμου Β’, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ύστερα από την προαγωγή στο βαθμό αυτό του τελευταίου ομοιοβάθμου τους που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό τους το ίδιο ημερολογιακό έτος, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α’ ν.δ. 49/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας:...

Ζ. Προάγονται, σύμφωνα με ... στο βαθμό του Αστυνόμου Β’, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α’ Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από την έναρξη προαγωγής στο βαθμό αυτό των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών και απέκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, ως ακολούθως:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια