Διαφορές στη μισθοδοσία σπουδαστών στις παραγωγικές σχολές ΕΔ και ΣΑ-Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9409/30-9-2021 ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές, κ. κ Ν. Παπαναστάσης και Θ. Παφίλης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 126 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/74/2017) καθορίσθηκε η μισθολογική εξέλιξη και κατάταξη των μαθητών των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (αρ. 126 παρ.6 περ. α και αβ) καθώς και των μαθητών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας (αρ. 126 παρ. 6 περ. β και ββ).

Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι οι μαθητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας και οι Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ. - Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών) λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας.

Αντιθέτως για τους μαθητές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέφθηκε ότι ο Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης καθώς και ότι ο Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α΄ κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο μισθός των μαθητών των Α.Σ.Ε.I. και των Α.Σ.Σ.Y. κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από το μισθό των μαθητών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτάθηκε τροπολογία ώστε να εξαλειφθεί η ως άνω διαφορά μεταξύ των μαθητών των σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ως άνω τροπολογία τελεί υπό επεξεργασία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να υπάρξει ο βέλτιστος τρόπος κάλυψης της σχετικής προκαλούμενης δαπάνης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΕΘΑ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΨΗ ΘΕΜΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια