Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες
Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ7ΨΗ6-ΜΑΓ ΕΔΥΕΘΑ: 188

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «3»...

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τις παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 20 του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων:...

δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια