Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπ. Απόφαση για κατάργηση των 30 ετών στο εφάπαξ του ΤΑΠΑΣΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπ. Απόφαση για κατάργηση των 30 ετών στο εφάπαξ του ΤΑΠΑΣΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) ανακοινώνει ότι ένα ακόμη διαχρονικό και πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας υλοποιείται με την υπ΄ αριθ. 8000/28/40-δ΄ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B΄ 5123 - 05.11.2021) και δίνεται τέλος στο Γολγοθά εκατοντάδων συναδέλφων που είχαν εγκλωβιστεί με τα 30 έτη ασφάλισης ΤΑΠΑΣΑ για την χορήγηση του εφάπαξ.

Να σημειωθεί ότι στις τροποποιήσεις δεν είδαμε μεταβολές στην κράτηση λόγω μισθολογικών προαγωγών την οποία περίμεναν πολλοί ασφαλισμένοι αστυνομικοί οι οποίοι θα προαχθούν με το νέο βαθμολόγιο (Π.Δ.88/2021).

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8000/28/40-δ' ΦΕΚ 5123/Β/5-11-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89-α/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις» (Β' 625).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 8000/ 20/89-α'/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β' 625) καταργούνται.

Η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης και αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (Α' 84) και του ν. 875/1979 (Α' 50), και συμπληρώνουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται, ύστερα από αίτηση τους, να χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΑΣΑ, το εφάπαξ βοήθημα πριν την κατάληψη αυτών από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, το οποίο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεως σύμφωνα με τα μισθολογικά δεδομένα και τις διατάξεις της ημερομηνίας αυτής. Με την αίτηση, που κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/ΓΔΟΥΕΣ, διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι μέτοχοι που λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με τον προαναφερόμενο τρόπο, αποστερούνται κάθε δικαιώματος χορήγησης συμπληρωματικού, συμψηφιστικού ή πρόσθετου ομοίου από τους Τομείς ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΑΠΑΣΑ».

Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 8000/20/89-α'/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β' 625) καταργείται.

Τα άρθρα 5-13 της υπό στοιχεία 8000/20/89-α'/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β' 625) αναριθμούνται σε 4-12.

Άρθρο 2

Η απονομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και τον Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί εκκρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων, λόγω της μη συμπλήρωσης τριάντα (30) ετών ασφάλισης στους ως άνω Τομείς, γίνεται ατόκως κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο κατά τον οποίο έκαστος αιτών-ασφαλισμένος θα συμπλήρωνε τα τριάντα (30) έτη ασφάλισης.

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Δηλαδή με λίγα λόγια το ΜΤΣ θα φορτωθεί και πάλι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, με άχθοι αρούρης; Ε ρε γλέντια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή