Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Αποζημίωση Έβρου και Νησιών Αιγαίου-Τι αναφέρει

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Αποζημίωση Έβρου και Νησιών Αιγαίου-Τι αναφέρει

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Καταβολή αποζημιώσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν στον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς στο άρθρο 127 του ν.4472/2017 (Α΄74), καθορίζεται η χορήγηση του επιδόματος εκατό ευρώ (100€), στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) τα οποία υπηρετούν μεταξύ άλλων, εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), κ.λπ.

Στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης διευκρινίζεται ότι το επίδομα των εκατό ευρώ (100€) θεσπίστηκε ως αντιστάθμισμα της καταργούμενης ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, που ελάμβανε μόνο το στρατιωτικό προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α. που υπηρετούσε στις αναφερόμενες περιοχές [περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»].

Περαιτέρω οι ΕΔ συντρέχουν τα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και με τις υφιστάμενες διαταγές, συμμετέχοντας σε μικτές δράσεις αποτροπής - αντιμετώπισης προσπαθειών παράνομης εισόδου μεταναστών και προσφύγων, σε όλο το μήκος της Ελληνικής μεθορίου.

Όσον αφορά στο προσωπικό, το οποίο μετακινείται, προκειμένου να ενισχύσει τις εμπλεκόμενες στη φύλαξη των συνόρων Μονάδες, σε αυτό καταβάλλεται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ως άνω Π.Δ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενισχύεται ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ και συνακόλουθα του ΓΕΣ με 3.400.000€ που αφορούν σε έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού.

Οι εν λόγω πιστώσεις, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα στον Έβρο, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης και ήδη η καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων πραγματοποιείται κανονικά, ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ έτους 2021.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΘΑ θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προς την κατεύθυνση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού του, προβαίνοντας, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, σε τακτικές και έκτακτες καταβολές αποζημίωσης, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας που πηγάζουν από την αποστολή του και την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, οσάκις το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια του εκτελούμενου Π/Υ.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια