Ονομασία και Κατάταξη Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ Τάξεως 2021 (ΕΔΥΕΘΑ)

Φωτο Αρχείου: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 - Τελετή Αποφοίτησης και Ορκωμοσίας των νέων Μονίμων Λοχιών Τάξης 2020 - Πηγή: ΓΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Ονομασία και Κατάταξη στο Στράτευμα με το Βαθμό του
Λοχία, Αποφοίτων της ΣΜΥ Τάξεως 2021»
ΑΔΑ: Ω2ΜΥ6-671 ΕΔΥΕΘΑ: 107

Έχοντας υπόψη: …Τους από 05 Ιουλίου 2021 κυρωμένους Πίνακες Σειράς Αποφοίτησης και Κατανομής στα Όπλα και Σώματα των Αποφοιτούντων Διοικητικών και Τεχνικών Σπουδαστών και Σπουδαστριών, από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τάξης 2021, ονομάζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Μόνιμους Λοχίες από 16 Ιουλίου 2021, τους ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους από 05 Ιουλίου 2021 Κυρωμένους Πίνακες Σειράς Αποφοίτησης και Κατανομής στα Όπλα και Σώματα των Αποφοιτούντων Διοικητικών και Τεχνικών Σπουδαστών και Σπουδαστριών, Τάξεως ΣΜΥ 2021.

Τους προαναφερόμενους κατατάσσουμε στα Όπλα και στα Σώματα του Στρατού Ξηράς με υποχρέωση παραμονής πέντε (5) ετών και με σειρά αρχαιότητας σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους κατά την αποφοίτηση τους από τη Σχολή, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια