Στρατός Ξηράς: Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων με το βαθμό του Ανθλγου (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων με το βαθμό του Ανθλγου (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή & Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 61576-ΙΓΖ ΕΔΥΕΘΑ: 81

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3):...

2. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, τον παρακάτω πίνακα έκτακτης κρίσης έτους 2021, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΣΞ 3):...

3. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12 και των παραγράφων 3 και 4β του άρθρου 36 του ν.δ 445/1974, τον Ανθυπασπιστή Τεθωρακισμένων...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 και του άρθρου 40, του ν.δ. 445/1974 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

5. Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 13 του ν.1848/1989 και των άρθρων 1 και 2 του π.δ 16/2019, λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, τον Εθελοντή Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστή Μηχανικού...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια