ΥΕΘΑ: Μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε αναφορά παραπόνων για άρνηση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΥΕΘΑ: Μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε αναφορά παραπόνων για άρνηση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Άννα Ευθυμίου με θέμα «Μη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού στους εργαζομένους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ρυθμίζεται με σαφήνεια στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4682/2020 (Α΄76). Επιπλέον, για τη χορήγηση οποιουδήποτε τύπου αδείας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), απαιτείται αναφορά του στελέχους προς τη Μονάδα-Υπηρεσία που υπηρετεί, προκειμένου ο Διοικητής/Διευθυντής της Μονάδας-Υπηρεσίας να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησής της σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΘΑ καθορίζει μέτρα και οδηγίες προς τα Γενικά Επιτελεία για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, στα οποία περιλαμβάνεται και η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για τη διευκόλυνση γονέων των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, έως και την τάξη της Γ' Γυμνασίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 5α του ως άνω νόμου.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό δύναται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους, με καταγραφή μιας (1) ημέρας κανονικής άδειας για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας.

Ως εκ τούτου, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται στο προσωπικό που πληροί τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει περιέλθει εις γνώση της Ιεραρχίας αναφορά παραπόνων σχετικά με άρνηση έγκρισης χορήγησης της εν λόγω άδειας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μέριμνα για το προσωπικό των ΕΔ αποτελεί προτεραιότητα των Διοικήσεων όλων των κλιμακίων, οι οποίες εφαρμόζουν πιστά την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια