Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΤΜΝ6-ΟΘΒ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2439/1996:

α. Το από 03-03-2017 (Γ’ 193) π. δ, με θέμα «Κύρωση πινάκων εκτάκτων κρίσεων έτους 2017 και προαγωγή Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα έκτακτης κρίσης στο βαθμό του...

β. Το από 23-01-2018 (Γ’ 96) π. δ, με θέμα «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια