Σε ποιους Ανθστες-Υπξκους Σ.Ξ. απονέμεται-προάγεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 915/15.04.2021:

Με π.δ. που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 05.04.2021, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1β του άρθρου 13, του ν.δ. 376/1974 «Περί των Στρατιωτικών Μεταλλίων» (Α΄ 98), καθώς και με τις αντίστοιχες της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 644/1982 «Περιγραφή και καθορισμός του τύπου των Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας και Ευδοκίμου Υπηρεσίας και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για απονομή τους» (Α΄ 132),

Κλικ για μεγέθυνση:


Απονέμεται - προάγεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας, σε Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς για τις αξιόλογες υπηρεσίες που προσέφεραν στην Πατρίδα, μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους, ανά τάξη του Μεταλλίου, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια