Τακτικές Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Στρατιωτικών: Χρήσιμες πληροφορίες

Τακτικές Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Στρατιωτικών: Χρήσιμες πληροφορίες

Μεταθέσεις Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

Προσεχώς κοινοποιούνται οι τακτικές, ετήσιες, τοποθετήσεις-μεταθέσεις Στρατιωτικών.

Για τον λόγο αυτό, χρήσιμες είναι οι παρακάτω πληροφορίες για την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων στρατιωτικού προσωπικού:

Οι στρατιωτικοί καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ), τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και βάσει μοριοδότησης.

Από την ισχύουσα νομοθεσία περί μεταθέσεων στρατιωτικών και τις αντίστοιχες διαταγές προβλέπονται, επιπλέον, ειδικές ρυθμίσεις και ειδικά κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά την διαμόρφωση της διαταγής μετάθεσης. Τα κριτήρια αυτά είναι λ.χ. η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού, η κατάσταση υγείας του ίδιου του στελέχους, αλλά και των προσώπων του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος, ιδιόκτητη κατοικία, ηλικία των τέκνων κλπ.. Σημαντικά είναι επίσης και ειδικότερα κριτήρια, όπως η συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών, αλλά και διαζευγμένα στελέχη με τέκνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στρατιωτικός που με δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία τουλάχιστον 67% μετατίθεται (ή παραμένει) υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του. Ομοίως, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι στρατιωτικοί μετατίθενται (ή παραμένουν) υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Στρατιωτικός εφόσον δεν συμφωνεί με τον τόπο μετάθεσής του, έχει το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει κατά της διαταγής μετάθεσής του εντός 5 ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν (με ενδικοφανή προσφυγή). Στην προσφυγή του μπορεί να επικαλεστεί όλους εκείνους τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παραμονή ή την μετάθεσή του σε συγκεκριμένο τόπο προτίμησης. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων κρίνει και απαντά πάντοτε εγγράφως στις προσφυγές των Στρατιωτικών. Στην περίπτωση που η προσφυγή του Στρατιωτικού δεν γίνει δεκτή (κρίνεται αβάσιμη), δύναται να ακολουθήσει την δικαστική οδό, με ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της μετάθεσής του.

ΠΗΓΗ: lawspot.gr

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. ''Οι στρατιωτικοί καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ), τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και βάσει μοριοδότησης'': ψιλά γράμματα για τους φωστήρες του Πενταγώνου. Αν δεν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη, προκοπή δεν βλέπεις......

    ΑπάντησηΔιαγραφή