ΕΚΟΕΜΣ: Ποιοι διορίζονται στη Διοικούσα Επιτροπή (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η «Αντικατάσταση Μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)» ΑΔΑ: ΨΙΣΖ6-ΝΨΞ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. Το διορισμό, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), των παρακάτω:

α. Ταξίαρχου Αθανάσιου Καδόγλου, ως Προέδρου της ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, σε αντικατάσταση του, ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία, λόγω ορίου ηλικίας, Ταξίαρχου Ανέστη Παπαδόπουλου.

β. Αντισυνταγματάρχη (ΝΟΜ) Παναγιώτη Φραγκιά, σε αντικατάσταση του Συνταγματάρχη (Ο) Βασίλειου Ράπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 1γ του άρθρου 2 της Υπ’ Αρίθμ. Φ.951.1/93/1273248/Σ.4445/02 Νοε 20/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Απόφασης του κ. ΥΕΘΑ «Διοίκηση, Οργάνωση, Λειτουργία και Διαχείριση του Ειδικού Κλάδου Οι-κονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΣ Προερχομένων από το Στρατό Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ)» (Β΄ 4960).

3. Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 11 Σεπ 2021, όπως καθορίστηκε με την Φ.951.1/76/1407352/Σ.3966/10 Σεπ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Απόφαση Α/ΓΕΣ.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια