Ο ΥΕΘΑ για το θέμα αντιμετώπισης των ΕΠΟΠ στη βαθμολογική τους εξέλιξη

Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν προκήρυξης του ΓΕΣ, η διαδικασία για την κάλυψη, για το έτος 2020, εντός του έτους 2021:

- Εννέα (9) νομοθετημένων οργανικών θέσεων (ΝΟΘ) για μετάταξη ανθυπασπιστών και μονίμων υπαξιωματικών στο Σώμα Αξιωματικών και

- Σαράντα τεσσάρων (44) ΝΟΘ για μετάταξη ΕΜΘ - ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Χρήστος Γκόκας, Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Δίκαιη αντιμετώπιση των ΕΠ.ΟΠ. στη βαθμολογική τους εξέλιξη». Παράλληλα υπενθύμισε την ισχύουσα νομοθεσία για τους ΕΠΟΠ, σχολιάζοντας πως «καθίσταται σαφές ότι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κρίνεται άρτιο και επαρκές, καθώς συμβάλλει στην ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, ανάλογα με το θεσμό με τον οποίο έχει ενταχθεί στις ΕΔ, με γνώμονα τις επιχειρησιακές ανάγκες. Παράλληλα, εξασφαλίζει την έμπρακτη επιβράβευση των στελεχών με επιπλέον σπουδές και γνώσεις, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από τον θεσμό προέλευσής τους, γεγονός που παρέχει πραγματικές δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής και διοικητικής εξέλιξης τους».

Όπως ανέφερε στην απάντηση του:

- Σύμφωνα με το ν.2936/2001 (Α΄166) οι επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ) προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Τα θέματα που άπτονται στην βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠΟΠ, ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο, ο οποίος προβλέπει ότι εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο επ' ανδραγαθία.

- Σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α΄167), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4407/2016 (Α΄134), παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στελεχών πτυχιούχων ΑΕΙ, ανθυπασπιστών και μονίμων υπαξιωματικών στο Σώμα Αξιωματικών, και ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια. Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, κάθε έτος, ανάλογα με τις ανάγκες, την ύπαρξη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (ΝΟΘ) και μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, εκδίδεται υπουργική απόφαση προκήρυξης και διενέργειας των μετατάξεων.

Η διενέργεια των μετατάξεων σηματοδοτεί και ανάλογη μισθολογική αναβάθμιση των μετατασσομένων στελεχών, καθόσον τους εξομοιώνει πλήρως με τους ομοιοβάθμους τους, του Σώματος στο οποίο μετατάσσονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια